Samo pet opština predalo podatke o legalizaciji

Ministarstvo građevinarstva i urbanizma Srbije saopštilo je da je od 174 lokalne samouprave samo njih pet dostavilo podatke o broju novih zahteva za legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, kao i o visini naknada i olakšicama za plaćanje legalizacije.

- Podatke su dostavili Novi Pazar, Dimitrovgrad, Lučani, Trgovište i Rekovac – kazala je pomoćnica ministra Aleksandra Damnjanović i dodala da je lokalnim samoupravama ponovo prosleđen zahtev da te podatke dostave.

Ona je podsetila da je Ministarstvo građevinarstva 5. februara zatražilo od lokalnih samouprava da dostave podatke o broj podnetih zahteva za legalizaciju, iznosu naknada za legalizaciju, ali i umanjenjima za pojedine kategorije stanovništva.

Damnjanovićeva je rekla da je 29. januara istekao rok za podnošenje zahteva za legalizaciju po Zakonu o legalizaciji objekata, koji je stupio na snagu 1. novembra prošle godine, kao i rok koji su imale lokalne samouprave da utvrde visinu naknada i umanjenja.

Opštine i gradovi su trebali da informišu Ministarstvo i o tome da li su predvideli i popust za jednokratno plaćanje, kao i koji rok su dali za plaćanje na rate.

Damnjanovićeva je navela da je preporučeno da umanjenje dobiju oni koji su trajno rešavali svoju stambenu potrebu i nemaju drugu nepokretnost za stanovanje, primaoci socijalne pomoći, samohrani roditelji i oni koji su ličnim sredstvima učestvovali u izgradnji infrastrukture, odnosno komunalnom opremanju i koji su učestvovali u mesnom samodoprinosu.

U Ministarstvu građevine očekuje da bi ukupan broj podnetih zahteva za legalizaciju bespravno podignutih objekata u Srbiji mogao da bude oko milion. Do sada je, prema ranije važećim propisima, podneto oko 720.000 zahteva za legalizaciju. Izveštaj "Republičkog geodetskog zavoda" istovremeno pokazuje da na teritoriji Srbije ima ukupno 1,3 miliona bespravno sagrađenih objekata.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar