Pravila korišćenja

Pravila korišćenja sajta: bgnekretnine.net (u daljem tekstu portal)

Korisnici usluga portala postavljaju oglase, fotografije i druge materijale (u daljem tekstu: sadržaj). Svi korisnici portala imaju obavezu da obezbede tačnost i istinitost podataka koje objavljuju na portalu. Celokupan sadržaj koji je objavljen na ovaj način predstavlja odgovornost osobe ili pravnog lica koje je taj sadržaj postavio, što znači da je korisnik u potpunosti odgovoran za sav sadržaj koji objavi, pošalje ili na drugi način učini dostupnim putem internet stranica. Korisnik sajta postavlja fotografiju za koju garantuje da predstavlja njegovo autorsko delo. Ukoliko je korisnik prekršio autorsko pravo trećeg lica snosi odgovornost za postavljanje spornog sadržaja i dužan je da pruži pravnu zaštitu portalu kao i da nadoknadi eventualnu materijalnu štetu.

Svako neovlašćeno preuzimanje oglasa, teksta oglasa ili fotografija oglasa drugih korisnika portala, kao i bilo koje neovlašćeno oglašavanje nepokretnosti smatraće se kršenjem pravila korišćenja i po utvrđivanju povrede ovog stava pravila korišćenja takav oglas biće uklonjen sa portala.

Oglasi, koji nisu u skladu sa zakonskim propisima (uvredljivi, nemoralni i drugo) posebno sa odredbama Zakona o oglašavanju, biće uklonjeni sa portala.

Portal ne garantuje za tačnost, istinitost, potpunost i verodostojnost oglasne poruke. Portal zadržava pravo da ukloni sa sajta sve oglase koje imaju uvredljiv i nemoralan sadržaj za ostale korisnike ili klijente ili na bilo koji drugi način nisu u skladu sa zakonom, koji predstavljaju kršenje nekog autorskog ili srodnog prava. Strogo je zabranjeno objavljivanje i razmena informacija za koje korisnik zna ili pretpostavlja da su neistinite, a čije bi korišćenje moglo da nanese štetu trećim licima.

Nosilac autorskih prava na portalu ima pravo da promeni izgled i funkcionalnost sajta bez prethodne najave.

Prilikom pristupanja sajtu www.bgnekretnine.net korisnik prihvata sva pravila i uslove korišćenja, kao i relevantne zakonske propise.

Portal BGNekretnine.net zadržava pravo da uslove korišćenja promeni bez najave i u bilo koje vreme. Promene stupaju na snagu trenutkom objave na portalu.