Novi moratorijum na otplatu kredita

Narodna banka Srbije odlučila je da se moratorijum na otplatu obaveza bankama produži za još dva meseca, od 1. avgusta do 30. septembra.
Prethodni moratorijum u otplati svih kredita važio je od 1. aprila do 30. juna. U ovom periodu 94 % građana i 90 % preduzeća iskoristilo je ovu mogućnost.

Ukoliko dužnik u roku od deset dana od dana objavljivanja obaveštenja o ponudi (moratorijumu) tu ponudu ne odbije, smatraće se da je ponudu prihvatio.

Iako zastoj u otplati kredita ne vuče sa sobom nove troškove, banka obračunava kamatu tokom ova dva meseca i kasnije je preraspodeljuje na ostatak roka otplate čime se povećavaju preostale rate.

Moratorijum je koristan za one kojima je smanjena plata ili su ostali bez posla u periodu pandemije. Međutim, oni koji imaju siguran posao nemaju razloga da prestaju sa otplatom kredita.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar