KAMATNE STOPE NIKAD POVOLJNIJE Šta sve treba da znate ako sada uzimate KREDIT ZA STAN

Poslednja istraživanja pokazuju da se većina stanova u Srbiji uzima preko stambenog kredita, odnosno retko kada za keš. Budući da je to veliki korak i značajan udar na kućni budžet, postoji mnogo stvari o kojima treba da povedete računa pre nego što se na kredit odlučite.

Kakve su kamatne stope, period otplate, da li vam je potreban žirant, šta se trenutno savetuje kao najpovoljnija opcija, samo su neka od pitanja na koja treba da znate odgovor.

Pre nego što se upustite u avanturu zvanu stambeni kredit, prvenstveno je potrebno da pravilno isplanirate kolike su vaše mogućnosti na mesečnom nivou da to sebi i priuštite, naročito u slučaju povećanja promenljive kamatne stope ili nepovoljnog kursa valute.

- Odluka o kupovini stana na kredit je kompleksna i podrazumeva dobru pripremu. Ako je bračni par sada na korak od odluke da uzme stambeni kredit, trebalo bi da razmišlja o tome kolika je njihova trenutna platežna moć, pa u skladu sa tim da se odluči za kupovinu stana određene kvadrature - savetuje Hasan Hanić, profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji.

Onaj ko uzima kredit, a nije siguran u to da će mu primanja omogućiti da otplaćuje visoku ratu na duži rok, dobra odluka je da prvo uzme manji stan na daljoj lokaciji. Kada mu primanja budu izvesnija, savetuje Hanić, postojeći stan može da proda i uzme dopunska sredstva za novi, veći i na boljoj lokaciji.

Kamatna stopa nikad povoljnija

Većina bankarskih stručnjaka ističe da su kamatne stope nikad povoljnije nego u poslednje vreme za kredite u evrima.

- Trenutno postoje samo dve opcije za stambeni kredit, a to su oni u evrima i oni u dinarima. Imajući u vidu da su kamatne stope za kredite u evrima značajno niže, većina se odlučuje za te kredite, jer su mnogo povoljniji - objašnjava Hanić i dodaje da se kreditima u evrima banka osigurava na promenu na valutnom tržištu u dužem vremenskom periodu.

Efektivna kamatna stopa je ona koja vam omogućava da lakše sagledate i uporedite uslove pod kojima različite banke nude iste kredite.

Ona uključuje, pored nominalne kamatne stope i naknade i provizije koje klijent plaća banci za odobravanje kredita. Ona se u većini banaka kreće od 3.10 do 4.70 odsto.

Šta je preče: stan ili kredit?

Jedno od pitanja koje većina klijenata postavlja jeste da li da pre traži stan, pa tek onda banku u kojoj će uzeti kredit za taj stan ili obratno. Preporuke stručnjaka su da to radite istovremeno, odnosno da se što bolje informišete o uslovima različitih banaka i da u isto vreme tražite stan kako vam dobra ponuda ne bi "propala" dok nađete odgovarajuću nekretninu.

Mora li račun u banci u kojoj podižete kredit?

Ako pogledate većinu sajtova banaka, za tako nečim ne postoji obično potreba, odnosno to nije uslov da bi se kredit podigao. Međutim, prebacivanje računa u banku u kojoj podižete kredit može imati određene povoljnosti, jer nije redak slučaj da vam banka u tom slučaju ponudi nižu kamatu.

Minimalna plata i starost

Određene banke traže fiksno minimalni iznos plate koju morate da imate da biste aplicirali za kredit, dok kod većine to nije uslov, ali je nepovoljan činilac koji može uticati na visinu kamate, jer što je plata manja to ste za banku rizičniji dužnik.

Što se tiče starosti to se dosta razlikuje od banke do banke, ali neki minimum za uzimanje kredita je 20 godina, dok je 70 godina maksimum kada vam mora prispesti poslednja rata kredita.

Koja je procedura?

Procedura uzimanja kredita se razlikuje do banke do banke, ali postoje neki osnovni koraci koje gotovo svi bankarski službenici traže.

Dokumenta:

Dokaz o vlasništvu stana - izvod iz Katastra nepokretnosti, ne sme da bude stariji od sedam dana - to u ovom trenutku može da predstavlja problem, budući da katastri širom zemlje štrajkuju već duže od mesec dana.
Procena vrednosti stana koju obavlja ovlašćeni procenitelj, a u trenutku podnošenja zahteva vrecdnosti ova procena ne sme biti starija od 30 dana.
Overeni platni listići koju izdaje vaš poslodavac za poslednja tri meseca vašeg rada.
Potvrda o stalnom radnom odnosu i visini plate, a formulare za to uzimate u banci, nosite ih poslodavcu koji ih popunjava i overava.
predugovor o kupovini stana koji u tom trenutku ne mora da bude overen kod notara, nešto kasnije je i to potrebno.
Izjava o prenosu plate, tj računa u banku kod koje uzimate kredit.

Kada prikupite neophodnu papirologiju onda je banka proverava i odlučuje da li će vam odobriti kredit ili neće. Ako je odgovor pozitivan, tek tada možete osigurati kredit kod Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita (NKOSK).

Zatim overavate dokumentaciju, a takođe treba i da predate zahtev za uknjižbu založnog prava u nadležni katastar nepokretnosti - ta dokumenta vam priprema banka.

Tek nakon što ste sve ovo završili, sledi prebacivanje novca na račun prodavca, pri čemu imajte u vidu da postoje gubici prilikom prebacivanja jedne valute u drugu.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar