Nacrt Zakona: Nema prodaje stana za komunalni dug do 5.000 evra

Ključne novine koje bi trebalo da budu uvedene izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju (ZIO) onemogućiće prodaju jedine nepokretnosti građana koji duguju 5.000 evra za komunalije, kao i spuštanje praga zarada i penzija koji mogu biti predmet izvršenja.

To znači da kuće i stanovi dužnika koji nisu platili komunalne i srodne usluge neće moći više da se prodaju radi naplate duga do 5.000 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan podnošenja predloga za izvršenje.

Takođe, kada je reč o plati ili zaradi, predložena izmena predviđa da izvršenje može da se sprovede do polovine iznosa umesto sadašnje dve trećine, odnosno do četvrtine iznosa umesto polovine, ako je njihov iznos jednak ili manji od minimalne zarade utvrđene u skladu sa zakonom.

Izvršenje na penziji prema predloženim izmenama moći će da se sprovede do trećine iznosa, umesto dve trećine, odnosno četvrtine kada je reč o penziji koja ne prelazi iznos prosečne penzije, odnosno desetine kada je reč o minimalnoj penziji umesto polovine.

Predložene izmene ZIO, koje su objavljene na sajtu Ministarstva pravde i o kojima će javna rasprava trajati do 28. maja, predviđaju i da će svim javnim izvršiteljima, članovima njihovih porodica i zaposlenima u njihovim kancelarijama biti zabranjeno da učestvuju na javnoj prodaji stanova dužnika.

Do sada je ova zabrana važila samo za postupajućeg izvršitelja u konkretnom predmetu, a prema pisanju medija, nedavno se dogodilo da se sin jednog izvršitelja iz druge kancelarije pojavio kao kupac stana.

Nacrtom izmena i dopuna ZIO Ministarstvo pravde predvidelo je i rešenja za probleme koji postoje u pogledu javnih nadmetanja u postupku izvršenja, uvođenjem "e licitacije", odnosno elektronskog javnog nadmetanja koje treba da ojača transparentnost postupka i znatno poveća cene po kojima se predmeti izvršenja prodaju.

Početna cena na prvoj javnoj licitaciji biće kao i do sada, 70 odsto od procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, a na drugoj licitaciji 50 odsto.

Ove i druge predviđene izmenama zakona objavljene su u celosti na sajtu Ministarstva pravde.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar