Građevinari traže hitne mere

„Sindikat radnika građevinarstva“ predložio je danas budućem premijeru Aleksandru Vučiću da građevinarstvo i dalje ima svoj resor, odnosno ministarstvo, kao i niz hitnih mera za oporavak tog sektora.

Dalje postojanje Ministarstva građevine, kako je ukazano u pismu Vučiću, omogućilo bi da u okviru njega, i sindikati i predstavnici poslodavaca iz ovog sektora dogovaraju konkretne mere i aktivnosti za stvaranje što boljih uslova funkcionisanja građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije kako u zemlji tako i na inostranim tržištima.

Republički odbor „Sindikata radnika građevinarstva i industrije građevinskog materijala Srbije“ u pismu, čiji je sadržaj dostavljen medijima, predložio je Vučiću da se maksimalno uposle domaća građevinska preduzeća, posebno ona od nacionalnog interesa za privredu Srbije i u procesu restrukturiranja.

U sindikatu napominju da ta preduzeća već zapošljavaju više od 10.000 radnika na projektima od strateškog značaja – vodosnabdevanje, brane i infrastrukturni objekti.

Treba uspostaviti partnerski odnos domaćih građevinskih preduzeća sa inostranim kompanijama, a ne status podizvođača, kao i obezbediti da inostrane kompanije povere domaćim preduzećima 50 odsto vrednosti ugovorenih radova, minimum, predlaže „Sindikat radnika građevinarstva“.

Među merama su i zaključenje kolektivnog ugovora za građevinarstvo i odluka o proširenom dejstvu kolektivnog ugovora na sve poslodavce i preduzeća u ovoj oblasti, poveravanje poslova kompanijama koje su društveno i socijalno odgovorne i legalno zapošljavaju radnike.

Za boljitak srpskog građevinarstva neophodno je prekidanje prakse propisivanja tenderskih uslova koji nanose štetu, smatra „Sindikat radnika građevinarstva“. Tenderi, kako je obrazloženo, onemogućuju učešće domaćih preduzeća, jer se uslovi prilagođavaju stranim kompanijama. Takođe je neophodno izmirenje obaveza države prema građevinskim preduzećima po osnovu izvedenih radova i hitno usvajanje Zakona o inspekcijama, navedeno je u pismu.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar