Zašto nema više energetskih pasoša?

Izmenama Zakona o planiranju i izgradnji planirano je uvođenje budžetskog fonda za energetsku efikasnost u zgradarstvu.

- Taj fond će se odnositi samo na energetsku efikasnost zgrada, jer one u Srbiji troše od 50 do 60 odsto ukupne energije – rekla je načelnica Odseka za energetsku efikasnost pri Ministarstvu Jasminka Pavlović na otvaranju konferencije o energetskoj efikasnosti u zgradarstvu.

Prema njenim rečima, u Srbiji je do sada evidentirano oko 2.000 inženjera sa licencama za energetsku efikasnost, 120 kompanija koje imaju licencu da mogu da rade energetske pasoše za zgrade i više od 400 izdatih energetskih pasoša za energetski efikasne zgrade.

Pavlovićeva je kazala da je energetska efikasnost u zgradarstvu u Srbiji zakonski regulisana, ali da zbog ekonomske krize nije moguće da se u praksi brže sprovodi. Ona je najavila da će se raditi treninzi lokalne samouprave, kako bi se ljudi u opštinama podstakli da napravi svoje programe za energetsku efikasnost stambenih i javnih zgrada, jer „više niko nema dilemu da sve zgrade moraju imati energetske pasoše i moraju biti energetski efikasne“.

Kao veliki uspeh države, Pavlovićeva je istakla urađenu tipologiju stambenih zgrada, čime je Srbija postala jedina zemlja sa takvim dokumentom koja nije članica EU.

- To je važno jer se sada zna u kakvom je stanju 90 odsto stambenog fonda Srbije. To će pomoći da se donesu strateške odluke, da se zna koliko sredstava treba da bi se postigli ciljevi koji su propisani u EU, ali i u razvoju strategije uštede energije, smanjenja emisije CO2, ali i u razvoju gradjevinske industrije – kazala je ona.

Kako je dodala, izrađen je i nacionalni atlas stambenih zgrada Srbije, a u planu je da se uradi i tipologija javnih zgrada u Srbiji.

- Srbija je uradila i centralni registar energetskih pasoša koji je probno pušten u rad u maju – kazala je Pavlovićeva.

Kako je objasnila, to će biti evidencija svih energetskih pasoša u Srbiji, moćiće da se nađu podaci o energetskoj efikasnosti zgrada pre i nakon sanacije, kao i kolike su uštede energije na novim zgradama, ali i podaci o licenciranim inženjerima i firmama koje su ovlašćene za izdavanje energetskih pasoša.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar