Svaka zgrada u BG ima budžet

Za svaku zgradu u Beogradu, koja je ugovorom poverila održavanje JP „Gradsko stambeno“, postoji „karton ulaza“ i budžet za eventualne popravke.

Posebna evidencija vodi se o zaduženju, naplati i troškovima vezanim za određeni stambeni objekat u nadležnosti ovog preduzeća, a u zavisnosti od izmirivanja obaveza, skupština stanara može da zatraži obavljanje popravki bez dodatnog troška.

"Naplata naknade vrši se putem sistema objedinjene naplate, odnosno računa „Infostana“ na kome je naša usluga iskazana kao jedna od stavki", objašnjava Boris Mićanović iz JP “Gradsko stambeno“.

"Ukoliko postoji stavka „održavanje zgrade sa liftom ili bez lifta“, zgrada je poverila održavanje našem preduzeću. Podatak o naplati za pojedinačni stan ne posedujemo, jer imamo zaključen ugovor sa stambenim zgradama koje se tretiraju kao pravna lica. Tim podatkom raspolaže isključivo „Infostan“", kaže on.

Iz „Stambenog“ napominju da postoji razlika između dugovanja po osnovu neplaćanja dospelih obaveza po računima JKP „Infostan“ i dugovanja u smislu „kartona ulaza“. Cena održavanja za zgradu sa liftom, bez PDV iznosi 7,75 dinara po kvadratu, pa tako naplata za zgradu od 30 prosečnih stanova od 50 metara kvadratnih iznosi 9.300 dinara.

"Takva zgrada najčešće ima dva lifta, pa su mesečni troškovi obaveznog servisa liftova 7.000 dinara, što znači da se mesečno akumulira oko 2.300 dinara", priča Mićanović.

Budući da je cena održavanja ispod tržišne, a da „Gradsko stambeno“ vrši redovan servis uređaja i opreme i izvodi hitne radove bez obzira na stanje akumuliranih sredstava, može da se dogodi da je neka zgrada u „minusu“. Takav slučaj najčešće se dešava kod malih zgrada ili onih sa većim brojem liftova.

S druge strane, postoje i objekti koje su u „plusu“ i po više stotina hiljada dinara, pa je ta sredstva moguće iskoristiti i kod radova koji se izvode preko preduzeća, a posebno se ugovaraju, poput velikih radova na zgradi.

Pošto postoji više preduzeća registrovanih za delatnost kojom se bavi i „Gradsko stambeno“, na vlasnicima stanova je da odluče kome će prepustiti brigu o održavanju zgrade.

"i nemamo monopol na tržištu, pa tako zgrada može doneti odluku da se isključi iz našeg sistema i taj posao poveri nekom drugom preduzeću, ukoliko nije zadovoljna kvalitetom naše usluge", ističe Mićanović.

"Ugovorom sa stambenim zgradama definisano je da se izveštaj o stanju „kartona ulaza“, koji građani često nazivaju „budžet“, na zahtev predsednika skupštine zgrade, dostavlja jednom godišnje. Ono što je, ipak, evidentan problem, jeste mala zainteresovanost članova skupštine stanara za poslovanje zgrade", kaže Mićanović.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar