Hoćete da renovirate stan? Ni to više ne možete bez dozvole

Novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada zaštitio je komšiluk od nesavesnog izvođenja radova u susednom stanu, ali vlasnicima nametnuo dodatne obaveze, kako finansijske tako i administrativne.

Za bolji ili ugodniji život u svom stanu, ako o njemu uopšte i razmišljate, moraćete da posedujete građevinsku dozvolu koju pribavljate u lokalnim samoupravama i koja košta minimum 6.000 dinara.

Ono što mora da znate, i što će vam možda malo olakšati kamen na srcu dok čitate ovaj tekst, je da se za krečenje, lupanje pločica i lepljenje novih vlasnici stanova nikome ne moraju pravdati, ali vam je dozvola neophodna ako planirate rekonstrukciju, adaptaciju ili sanaciju objekta, promenu namene objekta, izvođenje radova na razdvajanju ili spajanju poslovnog ili stambenog prostora, ugradnju unutrašnjih instalacija (gas, struja, voda, toplotna energija i sl.) u postojeći objekat, odnosno bilo koje radove koji utiču na konstruktivne elemente ili fasadne otvore (prema članu 145 Zakona o planiranju i izgradnji).

Procedura dobijanja građevinske dozvole naizgled deluje komplkovano i podrazumeva najpre slanje elektronskog upita Opštini, na kojoj se nalazi stambeni objekat. Uz zahtev za dobijanje male građevinske dozvole dostavlja se i idejni projekat sa potpisom odgovornog projektanta i dokaz o vlasništvu nad nekretninom.

„ Zahtev se podnosi lokalnoj samoupravi sa propisanom dokumentacijom u štampanoj i elektronskoj formi (formati dwg, dwf ili pdf). Lokalna samouprava, kroz postupak objedinjene procedure, u ime i za račun stranke, pribavlja izvod iz lista nepokretnosti od Republičkog geodetskog zavoda. Lokalna samouprava donosi rešenje u roku od 5 dana od dana podnošenja urednog zahteva. Ako nadležni organ, uvidom u dostavljenu dokumentaciju, utvrdi da je za radove navedene u zahtevu potrebno pribaviti građevinsku dozvolu, rešenjem odbija zahtev u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva. Po završetku radova, po zahtevu investitora, nadležni organ može izdati upotrebnu dozvolu. Pravosnažno rešenje predstavlja osnov za upis u javnu knjigu o evidenciji nepokretnosti i pravima na njima“, objašnjavaju ceo postupak dobijanja dozvole na novom portalu EPRIGOVOR, na kojem se možete upoznati sa postupkom podnošenja prigovora na usluge Gradske uprave Leskovac, preuzeti formular za podnošenje prigovora, kao i direktno uputiti prigovor nadležnom odeljenju Gradske uprave Leskovac.

Ali, i za renoviranje bez građevinske dozvole morate da platite, jer, u svakom slučaju, morate da popunite određeni zahtev i prosledite ga gradskim orgabnima.

Na zahtevu su navedeni radovi, a vi treba da zaokružiti šta tačno planirate da izvodite od tih radova koje smo malo pre naveli. Platite taksu (oko 1.000 dinara) a nakon par dana Gradska uprava izdaće vam Akt da za navedene radove nije potrebno pribavljati građevinsku dozvolu.

Ukoliko se upustite u nelegalno investiciono održavanje, kako ga Zakon definiše, koje podrazumeva sve one radove koji utiču na normalno korišćenje ostalih stambenih jedinica u objektu, na vrata vam mogu pokucati građevinski inspektori. Kaznene mere su obustava radova, zahtev za nabavku dozvole ili vraćanje objekta u prvobitno stanje. Ipak, najoštrija kaznena mera novog Zakona je plaćanje iznosa od 50.000 dinara.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar