Srbija posle 23 godine uvodi red u zgradama

Srbija bi do kraja decembra, posle više od 23 godine, trebalo da dobije novi Zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Novi zakon će, između ostalog, sprečavati njihovo propadanje, ali unapređivati energetsku efikasnost, najavila je danas pomoćnica ministarke građevine Jovanka Atanacković.

– Novi zakon će regulisati stanovanje i održavanje zgrada svih namena, stambenih, javno-poslovnih, ali i onih koje su kulturna dobra i poboljšati situaciju u toj oblasti – rekla je Atanackovićeva u Sava centru na javnoj raspravi o nacrtu tog zakona.

Zakonom će biti regulisano i prinudno iseljavanje i raseljavanje u javnom interesu, kao i prava i zaštita tih stanara i njihov nužni smestaj, rekla je Atanackovićeva i dodala da je to prvi put da se u jednom zakonu tretira i reguliše pitanje evikcije Roma i romskih naselja.

– Zakon će doneti efikasan mehanizam upravljanja zgradom, znaće se ko njom upravlja, kakve su mu obaveze, kakve su obaveze stambene zgrade jer sad imamo princip dobrovoljnosti evidencije skupštine stanara, a sada država preuzima obavezu da prikupi sve elemente da bi zgrada imala svojstvo pravnog lica i ravnopravno učestvovala u pravnom saobraćaju – rekla je ona.

Na taj način će, kako je rekla Atanackovićeva, biti obezbeđena dodatna sredstva i načini i mehanizmi za održavanje zgrada. Prema njenim rečima, svi treba da budu svesni toga da urušavanjem stambenog fonda urušavamo sopstvenu imovinu.

Novi zakon će omogućiti da se prikupe sredstva za održavanje zgrade, kao i da se unapredi energetska efikasnosti, rekla je Atanackovićeva i dodala da je nacrtom zakona utvrđen i javni interes, održivi razvoj stanovanja, kao i unapređenje stambenog fonda, svojstva zgrade, energetske efikasnosti, kako bi stambeni fond bio održiv i ne bi imao negativan uticaj na životnu sredinu.

– Do sada smo bili suočeni sa urušavanjem stambenog fonda, nedostatkom finansiranja, socijalnog stanovanja, a svima nam je jasno kada prođemo kroz mesta u kojima živimo u kakvom stanju su fasade i zajednički delovi zgrada u kojima živimo i o kojima treba da ustanovimo obavezu upravljanja i održavanja – rekla je ona.

Pomoćnica ministarke dodala je da će stambena zajednica, koja će zameniti skupštinu stanara, imati puno svojstvo pravnog lica. Zakon će omogućiti da troškovi održavanja zajedničkih delova zgrade budu i naplativi, jer se uvek dešava da neko u zgradi ne želi da plaća.

– Svi koristimo zajedničke delove zgrade, do sada nisu postojali mehanizmi da se naplate sredstva za održavanje. Zato uvodimo mehanizme naplate, slične komunalnim kako bi naplata bila efikasna i obezbedila sredstva za održavanje zajedičkih delova kako unutrašnjih tako i spoljašnjih, poput fasade, da bi se sprečila šteta trećim licima od neodržavanja zagrade – rekla je Atanacković.

Zakon predviđa jasne obaveze osoba profesionalnog upravnika koji će za upravljanje zgradom imati licencu, rekla je ona i dodala da se stambenoj zajednici, ako nije organizovana, može uvesti prinudna uprava, dok se stanari ne organizuju u skladu sa zakonom.

– Moramo imati nekoga odgovornog za održavanje zgrade, jer nemamo odgovornog kako bi sprečavalo njeno propadanje – rekla je Atanackovićeva, na javnoj raspravi o nacrtu zakona koju su organizovali Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture i Stalna konferencija gradova i opština.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar