Opštine kriju kvadrate

Država Srbija decenijama unazad nije imala potpunu evidenciju o svojim nekretninama. Gradovi i opštine dobili su nalog da ih sve popišu, ali do isteka roka, u oktobru, nisu uspeli da kompletiraju bazu podataka. Informacije je dostavilo samo 25 od ukupno 176 lokalnih samouprava, pa je rok produžen do kraja sledeće godine.

Za deset meseci, koliko traje popis državne imovine, u Registar nepokretnosti u javnoj svojini upisano je 96.370 nepokretnosti. U Direkciji za imovinu kažu da je od tog broja 1.533 stanova i stambenih zgrada.

- Broj jedinica lokalne samouprave koji je otpočeo unos podataka o nepokretnostima u javnoj svojini koje koriste u veb aplikaciju je izuzetno mali - kažu u Direkciji. - Utvrđeno je da je 25 jedinica lokalne samouprave prijavilo ukupno 11.174 nepokretnosti koje koriste. Neophodno je da svi nosioci prava korišćenja u javnoj svojini dosledno izmiruju svoje zakonske obaveze u oblasti evidentiranja nepokretnosti u javnoj svojini i ažuriranja promena na njima.

U Direkciji kažu da ne raspolažu podacima o procentu popisane državne imovine, s obzirom na to da je proces uspostavljanja javne svojine još u toku, i da se tek po okončanju unosa podataka, kao i završetku procesa restuticije, može očekivati sveobuhvatnost evidentiranja nepokretnosti u javnoj svojini.

U nadležnoj direkciji kažu da je popis neophodan kako bi država što bolje raspolagala imovinom koju poseduje.

ELEKTRONSKI UNOS

Direkcija je uspostavila program automatske obrade podataka kao veb aplikaciju "Registar nepokretnosti u javnoj svojini" koja je 8. februara počela sa radom preko portala e-Uprava. Time je svim nosiocima prava korišćenja omogućeno da započnu sa elektronskim unosom podataka o nepokretnostima u javnoj svojini koje koriste i tako omoguće formiranje Registra nepokretnosti u javnoj svojini.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar