Nekadašnja subotička kasarna postaje moderan stambeno-poslovni kompleks

Prostor nekadašnje kasarne „Kosta Nađ“, jedne od mnogih čije su prostorije ostale prazne nakon iseljenja vojske, mogao bi uskoro da postane veliko gradilište na kom bi trebalo da nikne moderan stambeno-poslovni kompleks.

Javno preduzeće za upravljanje putevima, urbanizam i stanovanje grada Subotice, naime, sa gradom Subotica završilo je izradu Plana detaljne regulacije za prostor bivše „prve kasarne".

Bivši vojni objekti prazni su već 10 godina, a potencijal napuštene zgrade trebalo bi da se u potpunosti iskoristi građenjem novog kompleksa koji će se sastojati iz pet celina.

Predviđeno je da se, kako stoji u dokumentaciji, na površini od 13,64 hektara nađu zone javne namene, poslovno-komercijalnih sadržaja, kao i zona višeporodičnog stanovanja sa poslovanjem.

Planom su obuhvaćene saobraćajne površine, odnosno obodne ulice, objekti bivše kasarne i dvorišni deo kompleksa. Ideja je da se budućom prostornom organizacijom obezbedi funkcionalan stambeni i poslovno-komercijalni prostor, ali i da se ozelenjavanjem prostora unutar granica Plana i vizuelnim odlikama oplemeni zapušteni prostor.

Bivša kasarna, kako je napisano u dokumentaciji, ima već izgrađenu infrastrukturnu mrežu elektro, telekomunikacionih i toplotnih objekata, vodovoda i kanalizacije. Razrada postojeće infrastrukture je moguća i razvijaće se u zavisnosti od potreba budućih potrošača, a u planu je i izgradnja nekih novih.

Lokacija bivše kasarne „Kosta Nađ“ izuzetno je povoljna i atraktivna - nalazi se na putu prema Paliću. Oivičena je Ulicom Partizanskih baza sa jugozapada, Ulicom Segedinski put sa jugoistoka, Ulicom Jug Bogdana sa severoistoka i Ulicom Vuka Mandušića sa severozapada.

Kasarna je, inače, 2015. godine postala gradsko vlasništvo, kada je grad sa Ministarstvom odbrane potpisao kupoprodajni ugovor u vrednosti od oko 3 mil EUR.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar