Korak bliže ka energetski efikasnim zgradama

Jedna od prvih opština u Srbiji koja je izrazila čvrstu opredeljenost za unapređenje energetske efikanosti u stambenom sektoru jeste Opština Pirot. Prvi korak ka tom cilju je pregled i analiza postojećeg stambenog fonda, a zatim i procena potencijalnih ušteda energije, predlog adekvatnih mera za energetsku sanaciju zgrada, te definisanje narednih koraka i nosilaca aktivnosti.

U tom smislu, predsednik Opštine Pirot, Vladan Vasić, i vođa tima GIZ Projekta "Energetska efikasnost u zgradarstvu", Renate Šindlbek (Renate Schindlbeck), potpisali su danas Memorandum o saradnji, čime je i zvanično obeležen početak saradnje na polju izrade Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva. Na ovaj način Opština Pirot će biti među prvim opštinama u Srbiji (uz Vrbas, Ivanjicu i Sokobanju) koja će imati pregled postojećeg stambenog fonda i biti u prilici da ozbiljno planira različite programe rehabilitacije stambenih zgrada.

Poboljšanje energetske efikasnosti postojećih stambenih objekata, kao i projektovanje energetski efikasnih zgrada, su među vodećim prioritetima savremenog društva, naročito imajući u vidu da stambeni sektor ima najveći potencijal za uštede. Statistički podaci ukazuju da je potrošnja energije u Srbiji je više nego dvostruka u poređenju sa drugim evropskim zemljama. Prema zvaničnoj statistici, zgrade troše oko 40% ukupne finalne
energije, pri čemu čak oko 61% otpada na stambene zgrade. Neki od osnovnih ciljeva Nacionalnog akcionog plana za energetsku efikasnost Republike Srbije za period 2013-2015. su smanjenje potrošnje energije za zagrevanje i hlađenje objekata, očuvanje neobnovljivih izvora energije i smanjenje emisije ugljen-dioksida. Ovi ciljevi se prvenstveno mogu ostvariti pravilnim projektovanjem objekata i planskom energetskom sanacijom postojećeg stambenog fonda i to pre svega na lokalnom nivou.

U okviru projekta "Energetska efikasnost u zgradarstvu" Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, pod pokroviteljstvom Vlade Savezne Republike Nemačke, između ostalog, pruža stručnu i tehničku pomoć odabranim lokalnim samoupravama u izradi Lokalnog akcionog plana za unapređenje energetske efikasnosti u sektoru zgradarstva.

Kako je izjavila Renate Šindlbek, vođa tima GIZ Projekta "Lokalni akcioni plan biće dobra osnova za planiranje različitih programa sanacije, ali i apliciranje u dostupnim donatorskim i nacionalim fondovima". Ona je takođe istakla da Memorandum predviđa angažovanje stručnjaka različitih profila i blisku saradnju GIZ-a i lokalnih eksperata, pri čemu je planirano da akcioni plan Opštine bude finalizovan najkasnije do maja iduće godine.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar