Komercijalna banka prodaje zgradu u centru Beograda za 7,6 miliona evra

Komercijalna banka oglasila je danas prodaju poslovne zgrade u samom centru Beograda, nadomak Knez Mihailove ulice, po početnoj ceni od 7.592.000 evra.

U oglasima u dnevnoj štampi, kao i na sajtu Komercijalne banke, navedeno je da se poslovna zgrada nalazi u ulici Kralja Petra 19, izgrađena je 1962. godine i ima 5.288 kvadratnih metara na 9,5 ari placa.

Pisane ponude u zapečaćenoj koverti mogu dostaviti domaća i strana pravna i fizička lica do 9. septembra 2014. godine, do 12 sati, i istog dana ponude će biti otvorene.

Odluka o izboru kupca zgrade biće doneta najkasnije 30 dana od dana otvaranja ponuda.

Potencijalni kupac je dužan da u ponudi navede ponuđenu kupoprodajnu cenu u evrima, minimum 7.592.000 evra, kao i uslove plaćanja (rok i način) isključivo na Obrascu 1 (koji čini sastavni deo konkursne dokumentacije).

Porez na prenos apsolutnih prava, kao i ostali troskovi nastali u postupku kupoprodaje imovine, padaju na teret kupca, navedeno je u oglasu Komercijalne banke.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar