Poboljšana ponuda stambenih kredita Komercijalne banke

Ponuda stambenih kredita Komercijalne banke dopunjena je kreditima sa deviznom klauzulom za kupovinu stana, sa fiksnom kamatnom stopom od 3,45% za prve dve godine otplate.

Nakon isteka dve godine otplate, kamatna stopa se obračunava po formuli 6M EURIBOR + 4,65%.

Visina kredita je određena kreditnom sposobnošću podnosioca zahteva, a rok otplate je do 30 godina.

Ova ponuda će trajati do kraja 2015. godine i namenjena je klijentima Banke. Osim za kupovinu stana, sredstva iz kredita moguće je iskoristiti i za izgradnju, adaptaciju, sanaciju i dogradnju ili nadziđivanje stambenog objekta.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar