Država oglasila prodaju svojih nepokretnosti

Republička direkcija za imovinu objavila je oglas za prodaju nepokretnosti u državnoj svojini. Pravo učešća u postupku prodaje imaju sva zainteresovana pravna i fizička lica koja uplate depozit od 10 odsto tržišne vrednosti nepokretnosti, kao početne kupoprodajne cene do 6. januara, objavljeno je na sajtu Direkcije.

Svoje ponude za otkup, koje u svemu moraju da budu u skladu sa Uputstvom za ponuđače i oglasom, koji su objavljeni na sajtu Direkcije, zainteresovani moraju da pošalju do 10. januara.

Mediji pišu da su u pitanju vile i stanovi koje ne koriste državni organi, a kojima je donedavno upravljalo Društvo za iznajmljivanje nepokretnosti "Dipos".

Svi uslovi prodaje objavljeni su na sajtu Republičke direkcije za imovinu.

Prilikom preuzimanja Uputstva za ponuđače, ponuđač ili lice koje ovlasti dužan je da dostavi dokaz o uplati 3.000 dinara nepovratno na račun Direkcije, a nakon toga da uplati depozit.

Potom može da izvrši uvid u dokumentaciju u skladu sa Uputstvom za ponuđače.

Inače oglašene nepokretnosti se prodaju u "viđenom stanju", bez prava kupca na naknadne reklamacije, navodi Direkcija.

Ponude za kupovinu nepokretnosti, kako je propisano, mogu da se dostave najkasnije do 10. januara 2017. godine do 15.30, a ako je ponuda poslata poštom, dan predaje pošti – isključivo preporučenom pošiljkom, smatraće se kao dan predaje Direkciji, pod uslovom da pošiljka stigne u Direkciju do dana otvaranja ponuda.

Direkcija napominje da neblagovremene i nepotpune ponude neće razmatrati, kao ni one ponude u kojima cena ne bude navedena u evrima ili je data opisno.

Uplata postignute kupoprodajne cene vrši se u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate, na račun budžeta Republike Srbije, a rok plaćanja kupoprodajne cene je 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar