Prava prilika za kupovinu nekretnina: Država prodaje objekte širom Srbije!

Republička direkcija za imovinu raspisala je javni oglas o otuđenju nepokretnosti u svojini Republike Srbije, prikupljanjem pisanih ponuda.

Predmet prodaje su objekti u Beogradu, Novom Sadu, Požarevcu, Nišu, Pirotu, Gornjem Milanovcu, Subotici i u mnogim drugim mestima.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene kuporodajne cene, a spisak nepokretnosti dostupan je na zvaničnom sajtu Republičke direkcije za imovinu - www.rdi.gov.rs.

Zainteresovani ponuđači mogu da razgledaju nepokretnosti u terminima dogovorenim prilikom preuzimanja prodajne dokumentacije, a najkasnije do 13. septembra (dva dana pre roka predviđenog za uplatu depozita).

Pravo učešća na oglasu imaju sva pravna lica i fizička lica, koja ispunjavaju uslove oglasa, otkupe Prodajnu dokumentaciju i koja uplate depozit.

Ponude se dostavljaju na adresu Republičke direkcije za imovinu Republike Srbije (Ulica Kralja Milana br. 16, Beograd) najkasnije do 18. septembra na pisarnici Direkcije, radnim danom do 15 časova.

Javno otvaranje prispelih ponuda planiramo je 20. septembra takođe u prostorijama Republičke direkcije u Beogradu u 11 časova.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar