Trikovi koje treba znati ako uzimate stambeni kredit u skorije vreme

Pre svake velike odluke, poput uzimanja kredita potrebno je da se dobro informišete, da uvek čitate sitna slova i da se oslanjate isključivo na zdrav razum. Ovako velika odluka zahteva vaše razmišljanje i upoređivanje olakšica koje banke danas nude. Glavni pokretač mnogima za odabir stambenog kredita je ulaganje u budućnost – zašto davati stanodavcu novac koji bi mogao biti rata za sopstvenu nekretninu?

Krediti vam mogu umnogome pomoći u rešavanju stambenog pitanja, ali samo uz odgovarajuću dozu opreza. Saznajte koje trikove treba da znate ako uzimate stambeni kredit u 2019. godini i pridržavajte ih se kako biste izvukli maksimum iz svoje situacije.

Odredite budžet

Svaki kredit je po definiciji oblik zaduživanja i to je prva stvar koju morate imati na umu. Niko vam ništa ne poklanja, a ponajmanje banka. Banka je tu da vam pomogne u ostvarenju cilja, ali neće biti jednako prijateljski nastrojena ukoliko ne poštujete uslove otplate kredita. Za početak odredite koji iznos mesečne zarade možete da izdvojite za kupovinu stana, odnosno za ratu kredita. Ne zaboravite da odredite taj iznos na dugoročnom planu uzimajući sve faktore rizika u opticaj.

Dodatni troškovi

Ne zaboravite na trošak koji nije zanemarljiv, a odnosi se na prikupljanje dodatne potrebne dokumentacije: kursna razlika, premija osiguranja Nacionalne korporacije za osiguranje kredita (NKOSK), izadavanje menice, procena vrednosti nepokretnosti, podnošenje zahteva za upis hipoteke, overa kupoprodajnog ugovora u sudu, plaćanja poreza na dodatu vrednost, overa založene izjave… Ukoliko se opredelite da kredit osigurate kod NKSOK, možete umanjiti troškove osiguranja većim učešćem ili drugim kompromisnim rešenjem.

Nađite najbolje uslove

Ono što je aksiom u ovoj priči je odluka kojoj banci ćete poveriti svoj stambeni kredit. Ukoliko ste shvatili da vam budžet koji ste odredili dozvoljava da podignete kredit, sledeći korak je da pronađete banku koja vam nudi najbolje uslove. U svakoj filijali možete da zatražite obrazac koji sadrži obavezne elemente kredita na osnovu kog možete naposletku uporediti uslove svake banke zasebno.

Ukoliko ste digitalno nastrojeni, ne zaboravite da ovakav obrazac možete pronaći na većini sajtova istaknutih banaka. To je razlog manje zbog kog sme da vam bude mrsko da se podrobno raspitate. Ne dozvolite sebi da vam na odluku utiče mišljenje okoline, blizina banke ili vaša naklonjenost ka nekoj – oslonite se isključivo na ono što pročitate u ugovoru.

Dobro proučite iznos kamate

Kamata je najvažniji element ugovora koji potpisujete sa bankom. Kamata iliti cena koštanja kredita se izražava kroz nominalnu kamatnu stopu dok su ukupni troškovi kredita izraženi kroz efektivnu kamatnu stopu. Možete se osloniti na efektivnu kamatnu stopu pri upoređivanju uslova kredita koje nude banke.

Prvo u šta treba da se uverite pri analiziranju je model kamate – da li je ona fiksna ili promenljiva i da se shodno tome opredelite za onu koja vama više odgovara. U slučaju da je promenljiva, morate se na vreme informisati koji faktori utiču na njenu promenljivost. Da biste razumeli promenljivost, važno je da znate da na kamatnu stopu ne može uticati volja ugovornih strana.

Prednosti prevremene otplate

Prevremena otplata podrazumeva delimično ili celokupno izmirenje obaveza koje imate prema banci pre isteka roka predviđenog ugovorom o stambenom kreditu. Zato se raspitajte na vreme da li banka nudi naknadu za prevremenu otplatu u slučaju da je za period prevremene otplate ugovorena fiksna nominalna kamatna stopa.

Ovo se odnosi i na ugovore čiji je predmet kupovina nepokretnosti u slučaju ugovorene fiksne, odnosno promenljive nominalne kamate najviše do 1% iznosa kredita koji ste prevremeno otplatili. Ukoliko ste u mogućnosti, preporuka je da kredit prevremeno otplatite jer sve veći broj banaka izlazi u susret takvim klijentima. Postoje i benefiti prevremene otplate kada banci vratite više od milion dinara u roku od jedne godine.

Ne zaboravite na svoja prava

Svako moguće neslaganje sa bankom treba da rešite, a najbolji način za to je pisana forma. Kako banke moraju da se dodvore svojim klijentima, u većini slučajeva će se nesporazum rešiti i to na jednostavan način. Ako se pak dogodi da niste zadovoljni rešenjem koje vam je banka ponudila ili u slučaju da uopšte nije odgovorila, vaše pravo je da uputite pismeni prigovor Narodnoj banci Srbije na postupanje banke sa kojom imate zaključen ugovor.

U ovom slučaju vam Narodna banka Srbije posreduje tako što razmatra vaš prigovor i zahteva objašnjenje druge ugovorne strane. Druga mogućnost je medijacija, odnosno oblik besplatne podrške koja vam omogućava mirno rešavanje problema. Ovo sprovode medijatori koji su licencirani od strane NBS.

Pitajte sve što vam nije jasno o ugovoru. Svaka vaša nedoumica može biti vaš budući problem, zato je bitno da na vreme eliminišete svaku sumnju. Postavljajte što više pitanja i ne zaboravite da je banka zadužena za to da vam odgovori na svako od njih.

Ne zaboravite da stambeni kredit treba da bude promišljena odluka. Ne žurite ni u pogledu odabira banka, niti u definisanju sopstvenih mogućnosti. U današnje vreme je kupovina stana bez kredita gotovo nezamisliv pojam, a što je veća potražnja na tržištu, to je veća i verovatnoća da ćete biti prevareni. Zato, budite oprezni i pridržavajte se naših trikova kako biste bili zadovoljni i još važnije, dobro upoznati, odlukom koju ste doneli.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar