Zaduženje bez granica

Građani će ubuduće moći da budu drugima žiranti za pozajmice, a da to ne utiče na njihovu kreditnu sposobnost. Naravno, uslov za to je da banka proceni da su dobri klijenti

Građani će ubuduće moći da budu žiranti, a da to ne utiče na njihovu kreditnu sposobnost. To znači da oni koji već koriste kredite, imaju pravo da budu jemci nekome drugom, bez limita, ukoliko banka proceni da su dobri klijenti. Iako je praksa banaka da se za određene iznose pozajmice zahtevaju garanti prethodnih godina gotovo nestala, ona se polako vraća, tako da, ima banaka koje ponovo insistiraju na žirantima za veće iznose kredita.

Kako su se mnogi građani već opekli, jer su pristali da budu jemci za prijatelje, komšije i familiju, a zatim, zbog njihove nemogućnosti da otplaćuju rate ili nemara, morali i sami da se prihvate tuđih obaveza i da zbog toga prodaju kuće i stanove, u Srbiji je veoma teško naći garanta za bilo koji kredit.

To naravno onemogućava mnoge da dođu do kredita pod povoljnim uslovima i prinuđeni su da idu u banke koje ne zahtevaju garanciju u vidu jemca, ali su im usluge zato mnogo skuplje.

Tako, na primer, ima banaka koje nude gotovinske kredite pod veoma povoljnim uslovima u dinarima, sa kamatama od 16,50 odsto ali za iznose preko 500.000 dinara zahtevaju žiranta. Isti zajam može da se uzme u drugim bankama, koje nemaju ovaj uslov, ali po kamati od 24,80 odsto.

Ali, žirant više niko ne želi da bude. U jednoj banci su nam rekli, da ženi koja je želela pozajmicu od 750.000 dinara, ni suprug nije pristao da bude garant!

- Narodna banka Srbije je do pre dve godine imala odluku po kojoj su se žiranti obavezivali za polovinu iznosa kredita koji je neko koristio, kao da je njihova i ona je ukinuta - kaže Veroljub Dugalić, generalni sekretar Udruženja banaka Srbije. - Novog propisa nema, tako da je sada na bankama da same procene kako će tretirati žiranta.

Iskustva sa jemstvom su proteklih godina veoma loša, a naročito od 2008. godine kada je izbila kriza i kada su rate kredita zbog kursa počele da rastu, a plate da stagniraju i padaju, dok su mnogi ostali bez posla i mogućnosti da vraćaju uzete zajmove.

OBAVEZNO

Potpisivanjem obrazaca banke o zaposlenju i visini primanja žirant istovremeno potpisuje i izjavu kojom garantuje da će, u slučaju da korisnik kredita prestane da plaća svoje obaveze prema banci, on nastaviti da plaća te iste obaveze. Ova izjava uz potpisivanje menice prilikom realizacije kredita je neopoziva. Žirant, po pravilu, ne sme biti zaposlen kod poslodavca koji je u stečaju, likvidaciji ili restrukturiranju.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar