U Crnoj Gori predato 50.000 zahteva za legalizaciju

Uprkos brojnim opstrukcijama i dezinformacijama koje su plasirane u medijima i na političkim skupovima tokom predizborne kampanje oko 50.000 prijava za legalizaciju bespravno podignutih objekata predali su građani Crne Gore u predviđenom roku, saopštio je u utorak na konferenciji za novinare Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma. To je ceo jedan grad veličine Bijelog Polja.

- Jedan od najvažnijih ciljeva Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata, koji je usvojen 16. oktobra prošle godine, jeste rešavanje nelegalne gradnje. Sama prijava za legalizaciju nije cilj i nije krajnji domet, konačni cilj je da uredimo prostor u kome živimo - kazao je Radulović. - Prvo će se legalizovati objekti čija je gradnja u skladu sa planskom dokumentacijom. Prekidaće se postupci legalizacije objekata koji nisu građeni u skladu sa određenim planskim dokumentima, jer oni moraju čekati na izradu plana generalne regulacije, a ostalo je malo više od dve godine da se taj proces završi.

Zakonom je predviđeno i da bespravni graditelji koji urade elaborat izvedenog stanja, mogu da predaju zahtev za legalizaciju u zakonom predviđenom roku i naknadno dostave nedostajuću dokumentaciju.

Legalizacija je podrazumevala podnošenje popunjenog zahteva za legalizaciju, elaborat premera izvedenog stanja bespravnog objekta, koji overava katastar i dokaz o zabeležbi postojanja objekta u katastarskoj evidenciji, odnosno list nepokretnosti.

- Do isteka roka podneto je oko 50.000 prijava za legalizaciju, dok je oko 40.000 objekata bilo uknjiženo u katastar, a oko 60.000 bilo je nelegalno priključeno na elektro-energetsku mrežu. Sledeće korake sprovešće lokalne samouprave i katastri, koji će imati mnogo posla. Određene poteškoće u tom procesu odnose se na to da svi geodetski premeri moraju se uvrstiti u katastar, a svaka prijava će se obrađivati pojedinačno.

Prema rečima ministra Radulovića, orto-foto snimak za većinu teritorije Crne Gore je završen, ostali su samo određeni delovi koji nisu previše naseljeni i na kojima, zbog vremenskih uslova, snimanje nije bilo moguće.

Bespravna gradnja je u Crnoj Gori krivično delo, a za sve one koji grade bez dozvole i time trajnije menjaju i uništavaju prostor, predviđene su kazne zatvora od šest meseci do pet godina. Vikendaši će svoje komunalne obaveze plaćati u 120 mesečnih rata, dok će oni koji stalno žive u nelegalno sagrađenim objektima to moći da urade u 240 jednakih rata. Rok će, dakle, biti deset i dvadeset godina.

I STRANCI U PROBLEMU

Na pitanje novinara šta će se desiti sa objektima stranih državljana, koji tvrde da nisu bili upućeni u proces legalizacije, Radulović (na slici) je odgovorio:

- Postupak je isti i za strane i za državljane Crne Gore. Nije moguće da oni nisu bili upućeni u ovu kampanju koja se sprovodi od kraja septembra 2017. godine - kazao je ministar.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar