Posts Tagged ‘Advokatska komora Srbije’

Izvršitelji gledaju u katastar, a vlasnici stanova u ugovor01 Apr

Tre­ći­na svih ne­po­kret­no­sti u Sr­bi­ji ni­je upi­sa­na ka­ta­star, re­če­no je ju­če na tre­ćem go­di­šnjem sa­ve­to­va­nju jav­nih iz­vr­ši­te­lja na Ko­pa­o­ni­ku. Su­di­ja Vr­hov­nog ka­sa­ci­o­nog su­da Pre­drag Tri­fu­no­vić ob­ja­snio je ...

Pročitajte ceo tekst »

Kupovina stana ne znači i vlasništvo14 Jun

Kupovina stana i upis u zemljišne knjige ponekad ne mora značiti i stvarno vlasništvo. U Srbiji postoje primjeri da su porodice odlukom suda iseljene iz svojih stanova i primorane godinama dokazivati vlasništvo. U međuvremenu su u obavezi plaćati i porez i račune. Aleksandra Jeličić je u Beogradu ...

Pročitajte ceo tekst »

Haos na tržištu stanova!26 Apr

Problemi sa upisom nekretnina zbog nejasnoća oko kupoprodajnih ugovora koje sastavljaju notari. Neki katastri prihvataju javnobeležničke zapise, dok se drugi ne usuđuju kupiti stan ili kuću u Srbiji danas je sve samo ne lako. Taman ste našli poželjnu kvadraturu po iole razumnoj ceni, za koju ćete ...

Pročitajte ceo tekst »

Ugovore pišu i notari i advokati, a možete i sami28 Jan

Skupština Srbije je prošle sedmice usvojila izmene i dopune Zakona o javnom beležništvu i prateće propise. Time je ispunjen jedan od veoma bitnih uslova da se prekine štrajk advokata. Branioci su se vratili u sudnice i nastavili da se bave ugovorima vezanim za promet nekretnina. Član 82 zakona, ...

Pročitajte ceo tekst »

Advokati optužuju notare da usporavaju ugovore o prodaji nekretnina07 Oct

Notarske kancelarije u Beogradu, prema informacijama koje smo dobili od klijenata i agencija za nekretnine, zbog gužve zakazuju sastavljanje beležničkih zapisa o prometu nekretnina za januar i februar, a u unutrašnjosti i za maj 2015. godine! Ovo je potvrdio Dragoljub Đorđević, predsednik Advokatske ...

Pročitajte ceo tekst »

Cenovnici usluga notara: Overa i do 600.00019 Sep

Uvođenje javnih beležnika donelo previsoke namete građanima i privredi. Cenovnici usluga notara neprimereni standardu. Za ugovor o poklonu između roditelja i dece beležniku pripada polovina nagrade prema tarifi u odnosu na vrednost imovine. Građani koji uzimaju stambene kredite suočavaju se novim ...

Pročitajte ceo tekst »

Manje prevara sa uvođenjem notara02 Aug

Posle dva odlaganja primene zakona, javni beležnici u Srbiji počinju da rade od septembra. Uvođenje notara doneće brojne pogodnosti u srpsko pravosuđe kao što su rasterećeniji rad sudova i veća pravna sigurnost u prometu nekretninama. Očekuje se da će se uvođenjem notara skratiti rokovi za ...

Pročitajte ceo tekst »