Prvi krediti za stan već u martu

Beograd - Građani već mogu da podnose zahteve za subvencionisane stambene kredite, a njihova realizacija očekuje se od marta.

„Očekujemo da ćemo sa 25 banaka potpisati ugovore o saradnji, a na adrese deset, koje do sada nisu poslovale sa nama, poslali smo ponudu za saradnju” , kaže Vesna Ćirić, direktor Vladine Nacionalne korporacije za osiguranje stambenih kredita.

Ova institucija do sada je osigurala 61.500 stambenih zajmova u vrednosti od 2,4 milijarde evra. Svaka peta pozajmica je subvencionisana.

Vesna Ćirić ističe da ne očekuje da se ove godine poveća broj problematičnih stambenih kredita jer građani veoma uredno otplaćuju svoje zajmove.

Banke su raskinule 271 ugovor o kreditiranju sa klijentima koji nisu u mogućnosti da otplate uzete stambene kredite. Od toga su doneta 134 pravosnažna rešenja o hipotekarnoj prodaji, a 13 nekretnina je i prodato. Samo je u dva slučaja postojala mogućnost da se namiri celokupan iznos duga prema banci i Korporaciji, jer je vrednost nekretnina pala” , navela je Ćirić.

Ona objašnjava da su u Srbiji dugoročni plasmani kakvi su stambeni krediti veoma rizični i banke do pre nekoliko godina skoro i da nisu nudile stambene kredite ili su ih nudile po vrlo nepovoljnim kamatama. Smisao osiguranja kod NKOSK je da se stimulišu banke da daju stambene kredite i po povoljnijim kamatama. Povoljnije kamate su korist za građane.

Ćirić kaže da kada se utvrdi da klijent ne može da servisira dalje obaveze za stambeni zajam i banka ga proglasi dospelim u celosti, NKOSK banci izmiruje zaostale mesečne obaveze i nastavlja da otplaćuje preostale rate dok se nekretnina ne proda.

Iz prodajne cene prvo se namiruje davanje Korporacije na ime zaostalih rata, a zatim kredit banke. Iz Osiguranja se namiruje 75 odsto neto gubitka banke za slučaj da je postignuta cena na aukciji niža od dugovanog iznosa kredita.

Ipak, naglašava Ćirić, korisnik kredita prodajom nepokretnosti nije amnestiran od obaveze izmirenja ostatka duga i da se on namiruje u parničnom sudskom postupku.

Izvor: Novosti

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar