Porez za staru gradnju 2,5% – Bez nameta za prvu kupovinu stana do 40 kvadrata

U slučaju da želite da kupite stan u staroj gradnji, koji je već bio u prometu, morate da znate da ste u obavezi da platite porez na prenos apsolutnih prava. Prema zakonu, on iznosi 2,5% od ukupne vrednosti stana.

Procedura za plaćanje poreza nije komplikovana, ali ne smete dugo čekati. Od trenutka kad ste zaključili i overili kupoprodajni ugovor, imate rok od 10 dana da podnesete poresku prijavu. Ona se podnosi na obrascu PPI-4 nadležnoj filijali Poreske uprave, odnosno na onoj opštini gde je kupljena nekretnina. U prijavi moraju da budu navedeni tačni podaci, uz odgovarajuću dokumentaciju potrebnu da bi se utvrdila visina poreske obaveze. Tu mora da stoji i ugovor o kupoprodaji ili druga isprava, u zavisnosti od načina sticanja nekretnine, zatim izvod iz katastra, fotokopije ličnih karata prodavca i kupca.

U slučaju da cena u ugovoru nije niža od tržišne, poreznici će utvrditi poresku osnovicu u odnosu na tu cenu. Ako procene da je cena niža od tržišne, Poreska uprava će u roku od 60 dana od kada je primila poresku prijavu da utvrdi tržišnu cenu. Poreznici mogu da procenjuju tržišnu cenu izlaskom na teren ili na neki drugi način.

Ako podaci nisu uporedivi, u stan dolazi tročlana komisija. Tokom te procene može se desiti da stan vredi manje nego što ste ga platili, što automatski znači i manji iznos koji na ime poreza morate da odvojite. S druge strane, procenjena vrednost može da bude iznad vaše, što će podići iznos koji mora da se plati na ime poreza. Procenjena vrednost može biti umanjena najviše za 25%, u zavisnosti od niza faktora - lokacije, godine gradnje... Za stanove u suterenu, potkrovlju i slično, cene u oba smera variraju i do 20%, a za spratnost do 10%.

Kada se dobije rešenje Poreske uprave, imate novi rok od od 15 dana za izmirenje ove obaveze. Za stan od 60.000 EUR, ovaj namet, bez olakšica, biće oko 1.500 EUR.

Kupac stana može biti oslobođen plaćanja ovog poreza ukoliko je to prva nekretnina koju kupuje i ukoliko je njena površina do 40 kvadratnih metara. Za članove porodičnog domaćinstva, oslobađanje je još po 15 kvadrata po članu. Pravo na oslobađanje od ovog poreza nemaju oni koji su već koristili to pravo ili pravo na povraćaj PDV-a za kupovinu prvog stana.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar