Neophodan Zakon o restituciji

Uvođenjem prava korišćenja sa pravom prometa za ranije sopstvenike i njihove zakonske naslednike i pravne sledbenike na neizgrađenom građevinskom zemljištu, dovedeni su u neravnopravan položaj raniji sopstvenici na čijem zemljištu su izgrađeni objekti drugih lica ili se radi o zemljištu koje je generalnim planom proglašeno kao javno građevinsko zemljište, a raniji sopstvenici nisu dobili adekvatnu naknadu za izuzimanje tog zemljišta iz njihovog poseda. Problem može nastati i prilikom pribavljanja dokumentacije koja se traži kao uslov za donošenje rešenja o pravu korišćenja iz člana 84. Zakona o planiranju i izgradnji. Jedan od uslova je potvrda o uvidu u urbanističke uslove koju izdaje nadležni geodetski zavod. U toj potvrdi se navodi detaljno o kakvom se zemljištu radi i za šta je predviđeno, ali često nedostaje određenje da li spada u ostalo neizgrađeno ili javno građevinsko zemljište, što je od bitne važnosti za uspostavljanje prava korišćenja koje je u prometu. To može dovesti do nerešive situacije jer nadležni opštinski organ smatra da nije nadležan da na osnovu opisa geodetskog zavoda odredi da li se radi o ostalom građevinskom zemljištu ili ne. Takođe, rešenje o ovom pravu korišćenja ne mogu dobiti raniji sopstvenici koji su izgradili objekat na tom zemljištu. Važeći Zakon o planiranju i izgradnji daje tu mogućnost samo ranijem sopstveniku koji je stekao pravo preče gradnje po prethodnim propisima, a nije sagradio objekat. On može podneti zahtev za poništaj pravnosnažnog rešenja o pravu gradnje, a zatim da podnese zahtev za ostvarivanje prava iz člana 84. Da bi se svi raniji sopstvenici izjednačili u svojim pravima, potrebno je donošenje zakona o restituciji, koji se toliko dugo očekuje i najavljuje. Sopstvenici kojima se ne može izvršiti povraćaj zemljišta, odnosno pravo korišćenja koje je u prometu, ili dodeliti neko drugo odgovarajuće zemljište, imaju pravo na novčanu naknadu za izuzeto pravo svojine odnosno korišćenja. Takođe bi trebalo zakonom obezbediti ažuriranje postupaka povraćaja poljoprivrednog zemljišta, jer ima nezavršenih postupaka zbog neodgovornosti organa uprave pri nadležnim opštinama, a raniji sopstvenici i pored pravnosnažnih rešenja i presuda o povraćaju zemljišta nemaju zakonom obezbeđene garancije za realizaciju istih.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar