Lepe vesti za građane: Ko ima manje od 72.000 RSD – garsonjera za 20 EUR

Grad Beograd raspisao je javni konkurs za prodaju 80 i davanje u zakup 60 stanova u naselju Kamendin 2, u Zemun Polju.

Kako se navodi u oglasu gradske uprave, stanovi se prodaju po ceni od 450 evra po kvadratu bez PDV-a, odnosno 495 evra sa PDV-om i to isplatom kupoprodajne cene u celosti, odnosno putem stambenog kredita kod poslovnih banaka.

Pravo učešća na konkursu za kupovinu stanova imaju borci i ratni invalidi, civilni invalidi rata i članovi porodice sa kojima je živeo poginuli ili umrli učesnik oružanih akcija posle 17.8.1990.

Na drugoj strani, stanove u zakup mogu da dobiju osobe koje su bez stana, a imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji grada Beograda najmanje tri godine, državljani su Republike Srbije i koje ostvaruju prihode kojima ne mogu da obezbede stan po tržišnim uslovima.

Pravo na rešavanje stambene potrebe ima osoba i članovi njegovog porodičnog domaćinstva čiji maksimalni prihod za jednočlano domaćinstvo ne prelazi iznos od 1,2 prosečne neto zarade u gradu Beogradu, odnosno 72.195 dinara.

Zakupnina se određuje u skladu sa odredbama Pravilnika o jedinstvenoj metodologiji obračuna neprofitne zakupnine, tako da bi mesečni zakup iznosio 87,25 dinara po metru kvadratnom/m2. Za garsonjeru od 30 kvadrata kirija je 2.600 dinara.

Osobe koje su ostvarile pravo na materijalno obezbeđenje po propisima o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana imaju pravo na umanjenje zakupnine za 50 odsto.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar