Kvadrati na videlo

Više od 300 popisivača proveravaće da li se imovina na terenu slaže sa poreskim podacima. U nekim opštinama svaka druga nekretnina nije oporezovana.

Kako je na terenu, a kako u poreskim papirima i da li se te dve slike poklapaju. To će narednih meseci biti posao popisivača koji će u opštinama Srbije proveravati da li se imovina na terenu slaže sa brojem kvadrata za koji se plaća porez.

Čitav posao finansira Švajcarska kancelarija za razvoj i saradnju SDC, a program "Reforma poreza na imovinu" vredan je šest miliona franaka. Za pet najuspešnijih opština obezbeđen je i bespovratni nagradni fond od milion franaka, koji finansira Vlada Švajcarske.

- Trenutno imamo popisivače u Požarevcu, Petrovcu na Mlavi, Svilajncu, Trsteniku i Vrnjačkoj Banji, a uskoro će biti i u Somboru, Vlasotincu i Vranju - kaže Aleksandar Grunauer, šef ovog programa.

- Ukupno smo obezbedili 325 popisivača za 45 lokalnih samouprava sa kojima sarađujemo. Naš cilj je da osvežimo i unapredimo baze podataka o nekretninama i proširimo obuhvat poreza na imovinu.Tako imovinu Trsteničana prebrojava devet popisivača. U Odseku LPA Opštinske uprave Trstenik ističu da su na bolju naplatu poreza uticali otpisi kamata za neredovne platiše sa reprogramom nivoa, kao i izmene ZPPPA u delu reprogramiranja poreskih dugovanja i otpisa kamate. Ipak, naplata nameta na imovinu građana još je ispod 50 odsto jer je nesređena katastarska evidencija.

Projekat "Reforma poreza na imovinu" na području Braničevskog okruga sprovodi se u Požarevcu i opštini Petrovac na Mlavi, sa ukupno 25 popisivača. U Požarevcu, u kojem je nepopisano oko 25 odsto objekata, 16 popisivača je na terenu.

- Za popisivače su angažovana nezaposlena lica koja poseduju fakultetske diplome i po struci su ekonomisti i pravnici. Oni će tokom šest meseci raditi na popunjavanju i ažuriranju baze podataka poreskih obveznika, sa ciljem povećanja naplate - rekao je gradonačelnik Bane Spasović.

- U Požarevcu poreska stopa od 0,3 odsto za imovinu fizičkih lica nije menjana od 2012. godine. Ona i dalje neće morati da se podiže, jer će se povećanje prihoda omogućiti kroz sprovođenje poreske reforme.Jagodina danas ima 29.644 poreskih obveznika, fizičkih lica, koji uredno izmiruju poreske obaveze prema gradu, te se naplata poreza na imovinu kreće oko 90 odsto u odnosu na ukupno zaduženje za poresku godinu. Naplata poreza preuzeta od Republičke poreske uprave iz 2009. godine, pokazala je da Jagodina ima 15.638 obveznika, što znači da su aktivnosti lokalne poreske administracije dale odlične rezultate i duplirale broj poreskih obveznika.

U Vrnjačkoj Banji popisivači su na terenu od sredine prošlog meseca. Najpre će obilazati domaćinstva i upoređivati da li se realno stanje slaže sa poreskom prijavom kojom građani plaćaju porez na imovinu.

- Za ovu, prvu fazu koja će trajati šest meseci, angažovano je šest popisivača koji na području vrnjačke opštine obilaze domaćinstva i proveravaju da li plaćaju porez na imovinu. Vlasnicima nekretnina koji ne plaćaju porez ili to čine neredovno, šaljemo poziv da dođu kod nas kako bismo uradili poresku prijavu. Odziv građana koji su za nepunih mesec dana dobili takvo obaveštenje je zadovoljavajući - kaže Snežana Miljević, rukovodilac Odseka za lokalnu poresku administraciju vrnjačke opštine.

- Naplata poreza na imovinu, zaključno sa decembrom 2017. iznosila je oko 50 odsto. Očekujemo da ćemo kroz ovaj projekat, koji će ukupno trajati 42 meseca, uspeti da naplatu poreza na imovinu podignemo i do 80 odsto.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar