Izgradnja 1.700 stanova

Projekat izgradnje socijalnih stanova delimičnim finansiranjem sredstvima zajma Banke za razvoj Saveta Evrope.

Banka za razvoj Saveta Evrope, u saradnji sa Republikom Srbijom, a na osnovu Zakona o potvrđivanju Okvirnog ugovora o zajmu između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije (“Sl. Glasnik RS – Međunarodni ugovori”, br.8/2011, u daljem tekstu: Zakon), opredelila se da učestvuje u delimičnom finansiranju kvalifikovanih investicija u okviru projekta za izgradnju socijalnih stanova u gradovima na teritoriji Republike Srbije (Niš, Pirot, Zrenjanin, Smederevo, Pančevo, Kikinda, Kraljevo, Užice, Kragujevac, Zaječar Kruševac i Čačak).

Svrha izgradnje 1 700 socijalnih stanova u 12 gradova širom Srbije je davanje pod zakup ili prodaja stanova pod neprofitnim uslovima. Prodaji je namenjeno oko 1.200 stambenih jedinica, dok je za zakup predviđeno oko 500 stanova. Očekivani rok za završetak projekta je 31. decembar 2014. godine.

Ukupni iznos sredstava namenjenih za realizaciju projekta izgradnje stanova za socijalno stanovanje je 58.000.000 EUR. Ugovoreno učešće Banke za razvoj Saveta Evrope iznosi 32.000. 000 EUR (55%). Učešće gradova i opština koje su obuhvaćene projektom iznosi 18. 000.000 EUR (32%) dok će Republika Srbija izdvojiti 8 000 000 EUR (13%).

Projektom je predviđena izgradnja stanova površine od 25 m² do 75 m², ali će konačna struktura stanova biti utvrđena u skladu sa stvarnim potrebama koje će se ispitivati putem anketa u svakom gradu, odnosno opštini.

Pravo na kupovinu stana stiču građani koji imaju takva primanja da ne mogu odgovarajući stan da kupe po tržišnim uslovima, odnosno zaduživanjem u komercijalnim bankama. Donja i gornja granica primanja, kao i ostali kriterijumi za određivanje prava na kupovinu stanova za socijalno stanovanje biće određeni u skladu sa standardima Banke za razvoj Saveta Evrope.

Prodajna cena stanova ne može biti veća od 499 evra po m²/neto korisne stambene površine stanova (bez uračunatog PDV-a), preračunata u dinarskoj protivvrednosti na dan zaključenja ugovora o kupoprodaji predmetnog stana po prodajnom kursu NBS.

Pravo na zakup stanova iz projekta stiču građani koji imaju nizak nivo ličnih primanja u meri koja ih onemogućava da kupe stan po uslovima koje nudi ovaj program i koja ih onemogućava da zakupe odgovarajući stan na tržištu. Donja i gornja granica primanja, kao i ostali kriterijumi za određivanje prava za zakup stanova za socijalno stanovanje biće određeni u skladu sa utvrđenim pragovima Banke za razvoj Saveta Evrope.

Zakupnina stanova može iznositi najviše 1,2 evra po m² neto korisne stambene površine predmetnog stana (sa uračunatim PDV-om).

Konkurs za izbor korisnika stanova za socijalno stanovanje (zakupaca i kupaca) će sprovoditi gradovi (opštine) uz tehničku pomoć gradskih (opštinskih) stambenih agencija.

Postupak odabira će se sprovoditi na osnovu namenski utvrđenih pravilnika gradova (opština) u kojima će biti precizirana posebna pravila utvrđivanja reda prvenstva među potencijalnim korisnicima stanova, a u skladu sa Zakonom, podzakonskim aktima i pratećim ugovorima.

Do ovog trenutka, u program izgradnje stanova za socijalno stanovanje uključeno je 7 gradova (opština), od ukupno 12 potpisnica preliminarnog sporazuma koji je zaključen pre stapanja na snagu Zakona, i to u sledećim gradovima, odnosno opštinama:

Niš
ul. Petra Aranđelovića – 237 stanova za prodaju;
ul. Branka Bjegovića–100 stanova za zakup;

Pirot
ul. Kavak (naselje “Tanasko Rajić”) – 56 stanova za prodaju,
10 stanova za zakup;

Zrenjanin
ul. Žarka Zrenjanina br.7 i Ul. Pančevačka bb – 70 stanova za prodaju,
30 stanova za zakup;

Smederevo
ul. Revolucije – 100 stanova za prodaju, 50 stanova za zakup;

Pančevo
ul. Radivoja Koraća – 48 stanova za prodaju, 29 stanova za zakup;

Kikinda
ul. Pere Segedinca br.7 i ul. Dušana Vasiljeva 45 – 20 stanova za prodaju,
40 stanova za zakup;

Kraljevo
68 stanova za prodaju, 32 stana za zakup.

Pomenuti gradovi (opštine), izuzev Grada Niša i Grada Pančeva (koji imaju gotove projekte), su u fazi pripreme konkursa za izbor urbanističko-arhitektonskog rešenja za navedene lokacije.

Procedura organizovanja i sprovođenja konkrsa utvrđuje se od strane nezavisnog ocenjivačkog žirija,kroz raspis konkursa i kriterijume vrednovanja rešenja, a u skladu sa Pravilnikom o načinu i postupku za raspisivanje i sprovođenje urbanističko – arhitektonskih konkursa.

Konkurs predstavlja skup aktivnosti na pripremi i objavljivanju raspisa i prikupljanju i ocenjivanju autorskih rešenja na zadatu temu u oblasti arhitekture i urbanizma. Za urbanističko-arhitektonski konkurs biraju se programsko,urbanističko, kompoziciono ili pejzažno rešenje za lokaciju i idejno arhitektonsko rešenje za objekat. Kompletna dokumentacija i informacije vezane za konkurs biće dostupne javnosti.

Nakon sprovedenog izbora za urbanističko-arhitektonsko rešenje, sprovodi se izbor izvođača građevinskih radova (u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama).

Građenje objekta, odnosno izvođenje radova može da vrši preduzeće, odnosno drugo pravno lice, koje je upisano u odgovarajući registar za građenje objekta, odnosno izvođenje radova, koje ima zaposlena lica sa licencom za odgovornog izvođača radova i odgovarajuće stručne rezultate.

Realizacija ovog značajnog projekta podrazumeva i poštovanje zahteva koji se odnose na očuvanje životne sredine kao i mera za postizanje energetske efikasnosti u cilju zaštite prirodnih resursa i što ekonomičnije potrošnje energije i energenata.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar