Dobili rat, izgubili 272 stana

Čačak - Predstavnici Gradskog odbora SUBNOR-a u Čačku tvrde da je lokalna samouprava u razdoblju od kraja 80-ih i tokom 90-ih godina, nezakonito prodala 272 stana.

Kako se navodi, ti stanovi pripadali su ovoj organizaciji.

Prema rečima advokata Dragoljuba Jakovljevića, početkom 2014. godine utvrđeno je da je od strane lokalne samouprave došlo do zloupotrebe prava davaoca stana na korišćenje, koje pripada SUBNOR-u.

"Te stanove, koji su bili društvena svojina, dodeljivao je SUBNOR svojim članovima, da bi se zatim kao prodavac pojavila lokalna samouprava. Ona nije bila davalac stana na korišćenje, već je nosilac tog prava bio SUBNOR, i jedino je ovo udruženje moglo da zaključuje ugovore o otkupu. To pravo je, očigledno, uzurpirala opština", kazao je on.

Predstavnici SUBNOR-a su se zbog toga obratili Povereniku za informacije od javnog značaja Rodoljobu Šabiću, koji je doneo rešenje i naložio gradu Čačku da dostavi podatke o stanovima, ali su tokom maja 2014. godine na uvid stavljeni ugovori samo za devet stanova.

Jakovljević kaže da su potom 11. juna o svemu obavestili pismom gradonačelnika Čačka Vojislava Ilića, jer nije bilo spremnosti da se postupi po nalogu poverenika, i predložili da se o ovoj temi razgovara.

Međutim, od prvog čoveka grada nisu dobili nikakav odgovor.

"Dostavili smo lokalnoj samoupravi spiskove svih stanova, sa tačnom lokacijom, adresom, površinom, jer imamo detaljnu evidenciju. Stanovi su verovatno menjali vlasnika, znamo kome su dodeljeni, ali ne i ko je učestvovao u otkupu, i ko je trenutni vlasnik, čak ni za ovih devet čije ugovore smo dobili. Neki stanovi su kupljeni na otplatu od 20 ili 30 godina, pa se po tom osnovu i dalje sliva novac u budžetske fondove u Čačku", priča advokat.

On dodaje da su uočljive brojne nepravilnosti, jer se u ugovorima, na primer, navodi da je lokalna samouprava davalac prava na korišćenje, što nije tačno, a moguće je da su stanove otkupljivala i lica koja na to nisu imala pravo.

Advokat naglašava, da su ugovore, u koje imaju uvid, potpisali tadašnji predsednici Skupštine opštine.

"Ko zna šta ćemo sve saznati. Obavestio sam poverenika da lokalna samouprava nije postupila po njegovom nalogu, i očekujem da reaguje, podnese prijave ili izda obavezujući nalog. Verovatno ćemo pravdu potražitina sudu, da se ponište ugovori i utvrdi njihova ništavost. SUBNOR želi nagodbu, kako ljudi koji su u tim stanovima ne bi trpeli posledice", napomenuo je Jakovljević.

Navedeni stanovi su kupovani iz posebnog fonda, u koji su uplaćivana sredstva prikupljana od svih zaposlenih u tadašnjoj SFRJ izdvajanjem procenta zarade namenski za te svrhe, a raspodelu je vršio SUBNOR, do kraja 80-ih godina prošlog veka.

Predstavnici boračke organizacije su ogorčeni ovim postupcima i nepravilnostima, sumnjaju da iza svega stoje "mutne radnje".

"Jedino smo mi mogli da zaključimo ugovore o otkupu, u nekima i stoji da smo to učinili, što nije tačno. Prodavani su bez našeg znanja, u ugovorima je naveden i broj računa na koji je novac uplaćivan, a primalac je Stručna služba izvršenja budžeta opštine Čačak", navodi član Gradskog odbora SUBNOR-a Radisav Nedović.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar