Do kraja 2015. godine oko 75.000 postupaka za restituciju

Državno pravobranilaštvo, koje zastupa interese Republike Srbije u postupcima vraćanja imovine i obeštećenja koji se vode pred Agencijom za restituciju, do kraja 2014. i u toku 2015. godine očekuje prijem oko 75.000 predmeta.

Pravobranilac Snježana Prodanović izjavila je da je Republika Srbija stranka u svakom postupku restitucije, iako nije u svakom postupku obveznik vraćanja.

Obveznik vraćanja može da bude i autonomna pokrajina, jedinica lokalne samouprave, privredno društvo ili drugi subjekti, objasnila je ona.

- Od Agencije za restituciju primili smo svega 2,5% predmeta koji su urađeni u prvom stepenu i do kraja 2014. i u toku 2015. godine očekujemo prijem oko 75.000 predmeta - rekla je Prodanović.

To su, kako je navela, složeni predmeti sa veoma obimnom propratnom dokumentacijom tako da je u okviru pravobranilaštva obrazovan sektor koji se bavi isključivo restitucijom.

Prema njenim rečima, pravobranilaštvo u postupku restitucije ulaže pravna sredstva i vodi postupak u cilju zaštite imovinskih interesa Republike.

Ona se takođe osvrnula na komentar koji dolazi iz Mreže za restituciju - da Republika Srbija usporava proces restitucije, ističući da to nije istina.

- Pre svega Republika Srbija je napravila ambijent za donošenje Zakona o obeštećenju i vraćanju imovine i obrazovala Agenciju za restituciju. Učešće pravobranilaštva u samom postupku je neminovno jer ono štiti interese i imovinu Republike Srbije - istakla je Prodanović.

Ona je kazala da u samom postupku može doći do različitih situacija u kojima je neophodna zaštita imovine Republike.

Jedna od njih je da kao podnosilac zahteva može da se pojavi lice koje ne može biti korisnik obeštećenja, zatim da je podnosilac zahteva neko ko je teretnim poslom otuđio imovinu, pa se ona našla u imovini Republike Srbije, naglasila je Prodanović.

Može da bude i da je obeštećenje, kako je objasnila, već izvršeno na neki način, da je unapred data imovina u naturalnom obliku ili novcu, a "uloga pravobranilaštva je da onemogući nastanak štete za Republiku Srbiju".

Osvrćući se na značaj restitucije, Prodanović je naglasila da na unutrašnjem planu ona doprinosi ispravljanju nepravde prema svima onima kojima je imovina nepravedno oduzeta, a na spoljno političkom - korak bliže porodici modernih evropskih naroda.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar