Izdate građevinske dozvole u Republici Srbiji, mart 2014

Prema broju dozvola izdatih u martu 2014, prijavljena je izgradnja 1009 stanova s prosečnom površinom 76,8 m². Prema izdatim dozvolama, broj stanova veći je za 26,6% nego u martu 2013. Od ukupnog broja stanova u novim stambenim zgradama, 10,3% stanova biće građeno u zgradama s jednim stanom, s prosečnom površinom 143,9m², a 85,6% stanova biće građeno u zgradama s tri stana i više stanova, i njihova prosečna površina biće znatno manja i iznosiće 66,8m².

U martu 2014. izdato je 566 građevinskih dozvola, što je na istom nivou kao u martu prethodne godine. Indeks predviđene vrednosti radova u martu 2014. manji je za 8,3% u odnosu na mart 2013.

Posmatrano prema vrsti građevina, u martu 2014. izdato je 73,0% dozvola za zgrade i 27,0% za ostale građevine. Ako se posmatraju samo zgrade, 65,9% odnosi se na stambene i 34,1% na nestambene zgrade, dok se kod ostalih građevina najveći deo odnosi na cevovode, komunikacione i električne vodove, 72,5%.

Predviđena vrednost radova novogradnje u martu 2014. iznosi 81,6% od ukupno predviđene vrednosti radova. Najveća građevinska aktivnost, posmatrano prema oblastima, zabeležena je u Beogradskoj oblasti, 32,1% od predviđene vrednosti novogradnje. Slede Južnobanatska oblast, 10,8%, Severnobačka oblast, 5,9%, i Sremska oblast, 4,8%, dok se učešća ostalih oblasti kreću od 0,2% do 4,7%.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar