Uskoro uredba o stambenim kreditima

Svi građani koji su podneli zahtev za subvencionisani stambeni kredit tokom prošle godine biće rešavani po uslovima koja su važili na dan podnošenja zahteva.

U Nacionalnoj korporaciji za osiguranje stambenih kredita (NKOSK) kažu da je Uredba o subvencionisanim stambenim kreditima završena i da se očekuje da ona uskoro i zvanično stupi na snagu.

U NKOSK dodaju da je dinamika obrade zahteva mesec dana, dok u slučaju nepotpune dokumentacije procedura može da potraje i duže.

Kada je reč o proceduri za dobijanje subvencionisanog stambenog kredita isto kao i za komercijalne stambene kredite, celokupna procedura se završava na šalteru banke.

Potrebno je obratiti se direktno nekoj od banaka koje učestvuju u Programu i kod neke od njih podneti zahtev za kredit, zajedno sa zahtevom za subvenciju. Korisnik kredita nema nikakav kontakt ni sa NKOSK ni sa Ministarstvom finansija.

U Korporaciji podsećaju da su ovi stambeni krediti popularno nazvani krediti za mlade, jer za njih mogu da konkurišu osobe do 45 godina starosti.

U ovoj instituciji odgovaraju da se ti krediti ne odnose isključivo na bračne parove, već da korisnik može biti svako ko je državljanin Srbije sa prebivalištem na teritoriji naše zemlje, a ispunjava uslove za dobijanje zajmova koje utvrđuje banka.

Korisnik kredita ne može da bude stariji od 45 godina u momentu prijema zahteva za osiguranje stambenog kredita, rok za otplatu je najviše 30 godina, a starosna granica je 70 godina zivota za otplatu poslednje rate kredita.

Onaj ko konkuriše za kredit, odnosno njegov bračni dug, ne sme da poseduje u vlasništvu stambeni objekat, a takodje korisnik kredita kao i njegov bračni dug ne mogu da imaju stambeni kredit u korišćenju, osim kredita za adaptaciju.

Uslov je i da mesečna zarada, odnosno plata, ne prelazi maksimalan neto iznos od 120.000 dinara po korisniku kredita, odnoso bračnog druga korisnika kredita.

Kako bi se stekla što bolju slika o tome kakvi sve krediti postoje na tržištu i kakvi su uslovi njihovog odobravanja, preporuka je da se svi zainteresovani informišu bar kod nekoliko poslovnih banaka.

Ograničenja za nekretninu koja se kupi na ovaj način je da se zabranjuje davanje u zakup nepokretnosti, dodatno opterećenje ili umanjenje vrednosti založene nepokretnosti, sve do konačne otplate kredita i dok pravo zaloge-hipoteke, ustanovljeno u korist banke i Republike Srbije, na osnovu ugovora o krediti traje. Takođe kupac je u obavezi da prijavi prebivalište na adresi kupljene nekretnine.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar