Stanovi za izbeglice

Predstavnici Komesarijata za izbeglice Srbije i UNHCR upoznali su zainteresovane korisnike sa teritorije Kragujevca sa uslovima, načinom i postupkom dodele pomoći u okviru drugog projekta Regionalnog stambenog programa za rešavanje stambenih potreba izbeglica.

Tim programom predviđena je dodela 120 montažnih kuća na teritoriji 36 gradova u Srbiji.

Savetnica u Komesarijatu za izbeglice Srbije Ljiljana Rakić rekla je da će u narednih pet godina sredstva biti dodeljena kroz stambene projekte socjalno ugroženim porodicama izbeglica sa nerešenim stambenim pitanjem.

Prvi uslov za dobijanje montažne kuće je da lica sa statusom izbeglica ili bivših izbeglica imaju plac u vlasništvu na kome je dozvoljena gradnja. Na osnovu utvrđenih kriterijuma ugroženosti i uvida u dokumentaciju Komisija za izbor korisnika doneće odluku kome će one biti dodeljene, rekla je Rakić.

Regionalni program stambenog zbrinjavanja je zajednički program Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske, čiji je cilj da obezbedi trajna stambena rešenja za oko 27.000 najugroženijih izbegličkih porodica, odnosno za oko 74.000 ljudi u regionu.

Od ovog broja u Srbiji živi 16.780 porodica sa oko 45.000 članova.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar