Risan dobija turistički kompleks sa 13 kuća, zgradom, bazenima, kafićima

Agencija za izgradnju i razvoj Herceg Novog je krajem septembra prošle godine raspisala Konkurs za izradu Idejnog urbanističko-arhitektonskog rešenja turističkog naselja T2 u Risnu, u opštini Kotor. Na konkurs je pristiglo 25 radova.

Agencija je raspisivač konkursa, a investitor projekta (i naručilac ovog konkursa) su Međunarodna razvojna korporacija (IDC - International Development Corporation) i Yurii Dolgulev. Izvršilac-projektant je "All-ing" iz Kotora.

Novo turističko naselje biće smešeno na lokaciji nekadašnjeg "Ljekobilja" u Risnu, na dve parcele, ukupne površine oko 1 hektar.

Prvu nagradu odneo je beogradski "Normotic Studio". Autori projekta su Zoran Dmitrović, Dragana Anđelković-Rančić, Natalija Paunović, Marija Radojlović, Vidoje Đukanović, Predrag Marković i Zoran Damjanović.

Urbanistički koncept

U obrazloženju žirija stoji da koncept podražava urbanu formu primorskog grada u cilju obezbeđivanja prijatne atmosfere, kako na individualnom tako i na kolektivnom planu. Predloženim konceptom zadržava se pozicija postojećeg glavnog pristupa gde se razdvaja pešački i kolski saobraćaj, koji je usmeren na podzemnu garažu, sa 60 mesta, i na 13 parking mesta u nivou terena. Kretanje vozila kroz kompleks nije predviđeno, osim za interventna vozila. Čitav kompleks je pešačka zona.

Predloženo rešenje sadrži 13 kuća i jednu zgradu mešovitih sadržaja, spratnosti P+2. Turistički centar sadrži 73 stambene jedinice, potreban broj parking mesta u podzemnoj garaži, kao i neophodne prateće sadržaje za sportske aktivnosti i odmor.

Organizacija podrazumeva grupaciju od nekoliko kuća koje međusobno formiraju dvorište, ulicu i trg, tj. javne i polujavne prostore. Zajednički sadržaji su organizovani u prizemlju glavnog objekta i sadrže komercijalni program, a na višim etažama su smeštene jedinice. Terasa kafića i bara služe platou sa dva mala bazena i teninskom terenu.

Očuvanje mediteranskog duha

Arhitektonsko rešenje formirano je po uzoru na tradicionalno, u pogledu volumena, oblika i izgleda, tvoreći mediteransku kuću, dok su organizacija i arhitektonski detalji rešeni na savremen način.

Materijal finalne obrade podražava tradicionalni – fasade su obložene kamenom u kombinaciji sa elementima pragova, koji se koriste da naglase prozorski okvir, i kanalicom za završni krovni pokrivač. Savremeno su interpretirani elementi tradicionalne arhitekture na fasadama.

Obezbeđene su izvesne pogodnosti za svaku vrstu smeštajne jedinice, bez obzira na njenu poziciju i orijentaciju u objektu, kao i na terenu. Svaka jedinica sadrži otvoren prostor, koji u velikoj meri utiče na kvalitet odmora na moru. Dvorište pripada jedinicama prizemlja, a vredne terase su formirane za više etaže.

Pejzažno oblikovanje prostora je razuđeno. Ulični niz palmi uokviruje turističko naselje i čempresi unutar naselja obezbeđuju svakoj grupaciji i otvorenom prostoru (pijaceti, trgu sa fontanom) prijatan ambijent koji je obogaćen urbanim mobilijarom.

Racionalnost i ekonomičnost su takođe postignute ovim rešenjem. Naime, s obzirom da su objekti međusobno razdvojeni, pruža se mogućnost gradnje naselja po fazama. Koeficijenti su iskorišćeni u potpunosti čime je obezbeđen ekonomski potencijal lokacije.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar