Nove lokacije za izgradnju socijalnih stanova u Beogradu

Osma sednica Koordinacionog tela za praćenje realizacije Akcionog plana za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki rit i Kijevo kojoj je predsedavao Goran Vesić, gradski menadžer, održana je danas.

Na sastanku su razmatrane nove lokacije za izgradnju stanova za socijalno stanovanje za porodice obuhvaćene ovim projektom i utvrđeno je da će sledeća lokacija biti u Ovči. Grad Beograd će zajedno sa delegacijom Evropske komisije, UNOPS-om i drugim partnerima na ovom projektu u narednom periodu pripremiti svu neophodnu dokumentaciju za početak izgradnje ovih zgrada.

Koordinaciono telo usvojilo je Pravilnik za izbor korisnika socijalnog stanovanja na osnovu kojeg će porodice obuhvaćene ovim projektom dobijati stanove za socijalno stanovanje, kao i za socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima. Prema pravilniku, stanovi koji su vlasništvo Grada Beograda dodeljuju se na korišćenje porodicama koje ispune uslove iz pravilnika na period od pet godina, s tim što će svake godine biti proveravan njihov status. Ovaj pravilnik donet je u koordinaciji sa delegacijom Evropske unije u Srbiji i predstavlja uvod u donošenje pravilnika koji će obuhvatii sve slučajeve socijalnog stanovanja i socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima.

Predsednik Koordnicionog tela Goran Vesić istakao je posle sednice da je rad ovog tela sjajan primer dobre saradnje Grada Beograda i Evropske unije u jednom veoma osetljivom pitanju koje, nažalost, u prošlosti nije rešavano na pravi način.

– Kada je formirana ova gradska uprava, zatekli smo situaciju da su svi projekti koje je Grad Beograd imao u ovoj oblasti sa Evropskom komisijom stajali bez ikakvog progresa. Za nešto manje od godinu dana pokrenuli smo projekte sa mrtve tačke, izgradili zgrade u Orlovskom naselju, a završavamo svu dokumentaciu za Jabučki rit i Mislođin i počeli smo da vodimo politiku u ovoj oblasti koja je u skladu sa evropskim normativima – rekao je Vesić i dodao da zahvaljuje Sekretarijatu za socijalnu zaštitu na ogromnom naporu koji je uložen da se ovi projekti realizuju.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar