NEVEROVATNA KLAUZULA Podvikneš u banci i ode stan na doboš!

Neprimereno ponašanje u prostorijama banke, ometanje službenika i procesa rada, klijente u Srbiji može da košta i raskidanjem ugovora o kreditu, pa i aktiviranjem hipoteke!

Odredba ugovora da ukoliko „korisnik kredita u poslovnim prostorijama banke ometa zaposlene u radu i remeti poslovni proces“, koje pojedine banke imaju u ugovorima, što im je osnov da ga jednostrano raskinu, može i te kako fleksibilno da se shvati. „Ometanje i remećenje“ može da bude i glasno pričanje, smejanje, poprek pogled, psovka, ali i ozbiljne pretnje upućene službeniku banke.

U najtežem položaju mogu da se nađu građani koji imaju stambene kredite, jer banka može da raskine kredit ukoliko „popreko pogledaju službenike“, a onda se oni pozovu na ugovor i aktiviraju hipoteku.

A kada u ugovorima u kreditu pišu takve odredbe, kako smatra Dejan Gavrilović iz Udruženja „Efektiva“, jasno je da banke to čine samo s jednom namerom.

- Po sistemu „ćuti i trpi“, banka šalje poruku klijentu da posle potpisivanja ugovora ne sme da se žali - kaže Gavrilović.

U pojedinim bankama su nam potvrdili da u svojim aktima o opštim uslovima poslovanja imaju odredbe u kojim slučajevima mogu jednostrano da raskinu ugovor s korisnikom kredita.

- To je stara odredba koju imamo zbog ranijih neprijatnih iskustava. Uostalom, niko ne bi trpeo maltretiranje svojih zaposlenih ili nasilje u svojim prostorijama, pa zašto bi to banka onda činila. To je način da se zaštitimo od onih koji ne plaćaju obaveze i pritom su nasilni - kažu u bankama.

Nedavno se desio slučaj da je u založnoj izjavi, koja se prilaže banci za stavljanje nekretnine pod hipoteku, pisala odredba da će banka aktivirati hipoteku u slučaju neprimerenog ponašanja klijenta u prostorijama banke. Notar je odbio da overi tu založnu izjavu, a tek nakon njegovog prigovora, stavka je izbačena.

Miodrag Đukanović, predsednik Javnobeležničke komore, kaže da je neprihvatljivo da odredba za raskid ugovora piše u založnoj izjavi ili ugovoru o hipoteci.

- To može da bude predmet drugih postupaka, a nepristojno i kriminalno ponašanje ne može da bude deo založne izjave. Javni beležnici su dužni da založna izjava sadrži sve elemente koje Zakon predviđa, a ponašanje stranke nije predviđeno ni zakonom o hipoteci, pa ni u kom slučaju ne može da bude sastavni deo založne izjave - izričit je Đukanović.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar