Legalizacija u Loznici u punom zamahu

Legalizacija bespravno podignutih objekata na području grada Loznice je u punom zamahu, sve podnete prijave za obavljanje tog postupka su komisijski obrađene i do sada je više od 100 podnetih zahteva pozitivno rešeno.

Rukovodilac Odeljenja za planiranje i izgradnju grada Vladan Tripković rekao je da je u propisanom roku podneto oko 4.000 prijava za legalizaciju, a da su do sada, na osnovu zakonskih odredaba i potpune dokumentacije, izdate 103 građevinske dozvole. Prema njegovim rečima, najpre je komisija Odeljenja obradila sve prispele zahteve i uočila da u najvećem broju slučajeva nije podneta celokupna dokumentacija koju zakonske odredbe nalažu zbog čega su svi takvi podnosioci obavešteni koje dokumente još treba da prilože. Tek uz potpunu dokumentaciju moguće je, uz ostale zakonom utvrđene uslove, legalizovati bespravno izgrađene objekte i taj posao, započet u martu, u Loznici je sada u punom zamahu, objasnio je Tripković.

Ocenjujući da bi postupak legalizacije mogao da se odvija znatno brže da su građani odmah podneli svu potrebnu dokumentaciju, on je objasnio da je jedan od razloga za usporavanje i to što na području grada Loznice još nije završena izrada katastra nepokretnosti. Prema novom Zakonu o planiranju i izgradnji, koji je na snazi od 11. septembra prošle godine, ovoga puta je podneto dvostruko vise zahteva za legalizaciju nego 2003. godine, primetio je Tripković.

Postoje novčane olakšice kod naknade za uređivanje gradskog građevinskog zemljišta do 60 odsto za stambene objekte do 100 metara kvadratnih, podsetio je on, ističući da grad Loznica i dodatno pomaže svojim građanima. On je precizirao da je Gradsko veće Loznice donelo odluku da vlasnicima bespravno podignutih objekata omogući da naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta, koja predstavlja najveću stavku pri legalizaciji, plaćaju četiri godine u jednakim ratama, bez kamate.

U postupku koji se sada odvija rešavaće se i pitanje legalizacije objekata započete u skladu sa ranijim zakonskim odredbama, a svi takvi vlasnici su obavešteni šta još od dokumentacije treba da podnesu objasnio je Tripković.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar