Legalizacija jeftinija 99 odsto

Skupština Srbije usvojila je izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji, od koga se očekuje da omogući jednostavniju i jeftiniju legalizaciju objekata izgrađenih bez građevinske dozvole. Ministarstvo za prostorno planiranje pripremilo je i pravilnik o legalizaciji, koji će ministar potpisati krajem sledeće nedelje.
Popust od 99 odsto predviđen je samo za porodične kuće ili stanove do 100 kvadrata u kojima živi četveročlana porodica, uz uslov da su bespravnom gradnjom trajno rešavali stambeno pitanje, da su najmanje dve godine prijavljeni na toj adresi i da nemaju drugu nepokretnost u svojini. Za dodatnih 100 kvadrata važiće popust od 60 procenata. Pravo na popust od 60 odsto imaće i oni vlasnici objekata koji ne ispunjavaju socijalne uslove, ali samo za prvih 100 kvadrata.
Porodična kuća ili stan od 100 kvadrata u kojem živi četveročlana porodica moći će da se legalizuje za samo 487 dinara mesečno u prve četiri godine, uključujući i troškove pribavljanja neophodne dokumentacije, dok će rata u narednih 16 godina iznositi samo 13 dinara. Popusti važe van ekstra i prve zone.
Ministar za prostorno planiranje, životnu sredinu i rudarstvo Oliver Dulić ocenjuje da legalizacija mora da uspe posle ove izmene Zakona o izgradnji. S bespravnom izgradnjom i njenom legalizacijom Srbija se bezuspešno bori od 2003, kada je donet prvi propis koji je regulisao tu materiju. U međuvremenu je broj objekata izgrađenih bez dozvole narastao na 780.000, od kojih je, prema rečima ministra Dulića, pozitivno rešeno samo pet procenata. Kako nešto slično ne postoji nigde u svetu, ponuđeni su više nego povoljni uslovi za legalizaciju, samo da bi se podvukla crta ispod divlje gradnje. Jedino neće moći da se legalizuju objekti izgrađeni u zaštićenim kulturnim dobrima, na javnom zemljištu i od neadekvatnih materijala, oni će morati da se uklone.
Jedna od novina u izmenjenom zakonu odnosi se na građevinsku dozvolu, koja prestaje da važi ukoliko objekat ne bude završen u roku od pet godina, odnosno ne dobije upotrebnu dozvolu. Po isteku tog roka investitor će plaćati naknadu u visini poreza na imovinu kao da je objekat završen. Na njegov zahtev dozvola može da bude obnovljena na dodatni rok od dve godine.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar