Dozvole za gradnju na jednom šalteru

Dosadašnja praksa plaćanja raznih naknada više neće biti uslov za izdavanje građevinskih papira. Vlada ima nameru da pojednostavi proces izdavanja dokumenata i tako smanji korupciju

Neophodni papiri za gradnju objekata u Srbiji izdavaće se na jednom šalteru. Investitori neće morati da traže uslove komunalnih preduzeća ako se buduća zdanja uklapaju u urbanističke planove. Takođe, plaćanje raznih taksi i saglasnosti, uključujući i astronomsku naknadu za uređenje gradskog građevinskog zemljišta više neće biti uslov za izdavanje građevinske dozvole. Sve obaveze investitori će izmiriti tek pre dobijanja upotrebne dozvole. Ovo su novine predviđene izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji, koje ulaze u skupštinsku proceduru za dvadesetak do mesec dana.

Prema rečima ministra građevine Velimira Ilića, u oblasti izgradnje objekata neophodne su radikalne reforme. Vlada Srbije ima nameru da maksimalno pojednostavi i ubrza proces izdavanja dozvola čime se i te kako smanjuje mogućnost korupcije.

- Zbog komplikovanih procedura za izdavanje građevinskih dozvola i previsokih cena za razne naknade i država je krivac za postojanje 1,3 miliona nelegalnih objekata u Srbiji - kaže Ilić. - Ne možemo da dozvolimo da samo tajkuni grade u našoj zemlji, jer jedini imaju novac da plate unapred sve obaveze, koje su uslov za izdavanje građevinske dozvole. Naš je cilj da omogućimo svakom građaninu i firmi da gradi, dakle, da prvo dobije građevinsku dozvolu, a posle plati obaveze. Na kraju krajeva, samo uz građevinsku dozvolu i može da se dobije kredit banke odnosno projektno finansiranje. Takođe, nije normalno da svaki investitor pojedinačno traži uslove komunalnih preduzeća, kada su ona dužna da ih daju prilikom izrade urbanističkih planova. Znači u tim planovima postoje uslovi i, ako se objekat uklapa, onda nema razloga da građani trčkaraju od jednog do drugog komunalnog šaltera.

Ministar kaže da će insistirati i na tome da se zakonom reguliše takozvano ćutanje administracije. Dakle, ako je investitor dostavio sve tražene dokumente, a od nadležnih u zakonom predviđenom roku nema odgovora, onda investitor može da počne da gradi. Ilić kaže da Srbija više ne sme da dozvoli da bude na dnu liste zemalja u svetu po brzini izdavanja dozvola - na 175. mestu od 183 zemlje. Jer, u Srbiji se dozvola dobija za 279 dana, a postoji čak 19 procedura.

Prema analizi Američke agencije za međunarodni razvoj USAID, mnogo je uskih grla u važećim procedurama za izdavanje dozvola. U mnogim opštinama ne postoje urbanistički planovi, investitori imaju teškoća kod utvrđivanja vlasništva nad parcelama, a potpuno ih zbunjuju restitucija, legalizacija i konverzija. Nema koordinacije između institucija, traži se najmanje 20 raznih dozvola, institucije ne rade odgovorno, krše rokove, a sve uz birokratski mentalitet, krutost i neprilagodljivost potrebama korisnika...

PREDLOZI

Ukidanje nepotrebnih procedura predlog je stručnjaka USAID. Uz to treba uskladiti sektorske zakone sa Zakonom o planiranju i izgradnji. Takođe, sve uslove treba da izdaje jedna služba, a javna preduzeća ne treba da imaju monopol na informacije, koje treba da budu javne.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar