Skriveni troškovi kod uzimanja kredita

I ako su mesečna rata i kamatna stopa ono što većina banaka ističe u prvi plan, važno je znati da kod uzimanja kredita postoje i dodatni troškovi, o kojima se često govori „tek naknadno“, a koje nikada ne bi trebalo ispustiti iz vida.

Bez obzira što ovi troškovi, poput naknade za obradu kredita,mesečna naknada za praćenje kredita, premije za osiguranje života ili osiguranja od gubitka posla, generalno nisu veliki, reč je o naknadama koje znatno utiču na iznos novca koji će vam leći na račun.

Prvi trošak kod kredita je otvaranje računa u banci u kojoj želite da podignete kredit. Otvaranje računa samo po sebi ne mora da snosi nikakve troškove ali banka može da vam naplati izdavanje kartice. Takođe plaćate i održavanje računa sve vreme trajanja kredita.

Izveštaj kreditnog biroa. Da biste mogli da realizujete kredit neophodno je da imate izveštaj kreditnog biroa da ste uredan platiša, da niste u docnji, da niste prezaduženi, izdavanje.

Banke uglavnom traže i menice kao sredstvo obezbeđenja. Od banke do banke, poslovna politika je drugačija pa je u nekima jedna menica sasvim dovoljna dok druge zahtevaju dve. To će vas koštati od 50.00 do 100.00 dinara.

Puštanje kredita u tečaj. Banke ovu uslugu naplaćuju i to od 1.5 do 3% u zavisnosti da li ste klijent banke u kojoj ste podneli zahtev za kredit ili niste. Tako na iznos od 700.000,00 dinara sa provizijom od 2.5% za puštanje kredita u tečaj vi imate trošak od 17.500,00.

Banka će vam ponuditi i osiguranje kredita od posledica nesrećnog slučaja ili nezaposlenosti . Osiguranje vam pruža finansijsku zaštitu u slučaju da ostanete bez posla, smanjuje brigu o otplati kredita, olakšava traženje novog posla i pruža ekonomsku sigurnost za vas i vašu porodicu. Iznos osiguranja zavisi od mnogo faktora, pored iznosa kredita i roka otplate koji je jedan od bitnih faktora važna je i starost klijenta.

Iznos 700.000,00

Ukupni troškovi:

Održavanje računa 150,00-300,00 din
Ukupno: 12.600,00 - 25.200,00
Menica 50,00 - 100,00
Kredit biro 246,00
Troškovi puštanja
kredita 1.5 do 3.00%
10.500,00 – 21.000,00

Ukupno troškova
23.396,00 do 46.546,00

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar