Za svaku petu nekretninu se ne plaća porez

Svaka peta nekretnina u Srbiji, prema poslednjem istraživanju, van je poreske evidencije i njen vlasnik nije plaćao porez na imovinu. Situacija je sada nešto bolja, ali se u nekim gradovima i opštinama često dešava da postojeće nekretnine dograđuju, a to se ne prijavljuje. Ovakve situacije su najčešće u turističkim mestima.

Prema najgrubljim procenama, budžeti lokalnih samouprava su zbog toga "kraći" za milione dinara, a podatak Fiskalnog saveta pokazuje da građani jednog grada za porez na imovinu duguju ceo jedan godišnji budžet.

Da naše opštine i gradovi imaju potrebu da urede ovu oblast ukazuje i to što su se prijavile 92 opštine iz cele Srbije za projekat "Reforma poreza na imovinu", a 45 ih je odabrano. Sve će trajati naredne četiri godine, a vrednost projekta je šest miliona franaka.

- U projektu se dodatno vrednovala zajednička prijava više lokalnih samouprava, a pet najuspešnijih podeliće nagradni fond sa ukupnim sredstvima od oko milion švajcarskih franaka, koji je obezbedila Vlada Švajcarske - kažu u Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave.

Povećanje izvornih prihoda opština i gradova, odnosno bolja naplata svih iznosa koje po zakonu ubiraju lokalne samouprave, jedan je od načina da finansije opština postanu stabilnije. Zato je od suštinske važnosti podrška koja stiže kroz ovaj projekat, jer ona omogućava ažuriranje evidencije na osnovu kojih se naplaćuje ovaj porez.

Kako naglašavaju u Ministarstvu, mnoge opštine se suočavaju sa finansijskim poteškoćama, prezaduženim budžetima, nedovoljnim sredstvima za servisiranje usluga ili investicije i to nije problem od juče, već se sa njim susreću dugi niz godina na lokalnom i državnom nivou.

- Cilj projekata je da opštine prošire obuhvat poreza na imovinu i povećaju izvorne prihode, ali da ne podižu poresku stopu - kažu u Ministarstvu. - To će svakako doprineti da se više novca slije u lokalne budžete i da se prevaziđu finansijske poteškoće ili uloži u izgradnju puteva, škola, podršku malim i srednjim preduzećima.

GUBITAK

U Ministarstvu državne uprave ne postoje precizni podaci koliko opštine u Srbiji gube zbog nepopisane imovine i loše naplate poreza i nije ih moguće uraditi. To zavisi od grada do grada, ali i od godine. U nekim godinama je naplata poreza veća, nekad manja, a i zavisi od toga da li se i koliko novog gradilo i da li je sve uneto u poresku evidenciju.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar