Voždovac očekuje sve veća ulaganja u stambene objekte

Opština Voždovac sve je interesantnija i investitorima i kupcima nekretnina. Da bi se zadovoljila rastuća tražnja ulagača, neophodno je i detaljno plansko uređenje ovog dela grada.

Kako bi kvalitetna lokacija šireg podrucja uz Ulicu vojvode Stepe bila u potpunosti iskorišćena, Grad Beograd priprema Plan detaljne regulacije za područje od oko 4,6 hektara - prostor određen ulicama Vojvode Stepe, Đure Mađerčića (na severnom kraju), SMT (Spoljna magistralna tangenta, na južnom kraju - produžetak ulice Save Maškovića) i planirane ulice Nove 1 (na istočnoj strani). Ovo područje definisano je i kao blok 65 i blok 66.

Na ovom područu, zasad je sagradeno oko 23.600 m² stambenog i 5.100 m² poslovanog prostora. Ove kapacitete koristi oko 1.185 stanovnika i oko 170 zaposlenih, što je „retka i neravnomerna izgradnja i neodrživo mala iskorišcenost", navode urbanisti. Kako je navedeno u elaboratu za rani javni uvid, na ovom prostoru očekuje se još oko 90.000 m² BRGP, odnosno – oko 60 mil EUR u novim nekretninama.

- Ako stanovi budu funkcionalni, zdravi i ekonomični, s obzirom na pristupačnu i otvorenu lokaciju, ovde se očekuje još oko 1.200 domaćinstava, odnosno poslovni prostor za još oko 430 zaposlenih – stoji u dokumentaciji.

Ovaj plan izrađen je da bi se podstaklo uređenje i razvoj prostora koji ima visok funkcionalni potencijal i dobru saobraćajnu i komunalnu infrastrukturu, ali nije adekvatno izgrađen. Postoji visok interes privatnih investitora za ulaganja i gradnju, te Grada za uređenje, dodaje se.

Plan detaljne regulacije, za čiju je izradu bio zadužen Urbanistiq Beograd, predstavlja razradu Plana generalne regulacije lokacije, te Generalnog urbanističkog plana Beograda.

Osnovna ograničenja za razvoj prostora mogu se videti u teškoćama neravnomerne dinamike rekonstrukcije ovog prostora, jer su parcele i vlasnički odnosi u poslovno atraktivnoj i dobro opremljenoj zoni uz Ulicu vojvode Stepe (gornja zona) iscepkani i neujednačeni, dok su veće parcele prema unutrašnjosti nepravilno postavljene i bez realizovanog (ali imaju dobro planirane) prilaza i infrastrukture.

U ovom području parcele su male, nedovoljno pravilne i zahtevaće ujedinjavanje i preparcelaciju, da bi se oformile građevinske parcele pogodne za planirane namene. Ipak, postupak preparcelacije se prepušta individualnim sporazumima investitora i vlasnika, uz određene minimume po urbanističkim zonama. Planira se da apsolutna minimalna širina parcele prema Vojvode Stepe bude 18 metara, a prema Novoj 1. najmanje 28 metara. U planu će se, dodaje, predložiti i odredbe koje bi stimulisale što veće širine i ujedinjenje.

Parkiranje u podzemnim garažama, zeleni krovovi i fasade

S obzirom na ukupne planirane kapacitete BRGP, treba računati na obezbeđenje oko 1.650 vozila u prostoru plana, u okviru vlasničkih parcela, što ukazuje na potrebu za gradnjom višespratnih podzemnih garaža.

Kako je intenzitet planirane izgradnje veliki, prostora za kvalitetno i visoko zelenilo je relativno malo. S obzirom na veliku gustinu korišćenja i pokrivenosti zemljišta, zelenilo na krovovima i fasadama, kao i posebno oblikovani zeleni i vodopropusni zastori će biti i obavezni i preporučeni, naročito na terasama i krovovima povučenih spratova (na čemu će se naročito pažljivo insistirsti u daljoj razradi plana).

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar