Velike izmene: Više nećete moći da kupite nelegalan stan

Zaštitnik građana Zoran Pašalić podržao je inicijativu za izmenu Zakona o prometu nepokretnosti, saopšteno je iz njegovog kabineta.

kljuc

Pašalić je podršku dao nakon razgovora sa predsednikom Javnobeležničke komore Srbije Srbislavom Cvejićem i predstavnicima gradske uprave, a razlog za donošenje takve odluke je želja da se u punom obimu zaštite prava građana na bezbedno i mirno uživanje imovine, kao i suzbijanje nelegalne gradnje.

Pašalić je istakao da se svi zakoni koji su na snazi moraju poštovati, što je slučaj sa Zakonom o prometu nepokretnosti, međutim, to ne isključuje i mogućnost razmatranja izmena određenih odredbi kako bi se izbegle postojeće manjkavosti i nedoslednosti.

"Očekujem da će i u ovoj oblasti usaglašavanje i izmena važećih propisa doprineti većoj pravnoj sigurnosti građana i ubuduće onemogućiti promet bespravnih objekata", rekao je Pašalić.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar