Ugovor o zakupu – čist račun, duga ljubav

Ako postoji dilema za koga je ovaj ugovor važan, za podstanara ili vlasnika, odmah da je rešimo – važan je za obe strane, jer je to najbolji raspoloživ način da svi zaštitite svoja prava. Ne savetujemo da budete negativni i da između vlasnika stana i njegovog podstanara treba da postoji napet odnos, ali gde su ljudi tu uvek postoji mogućnost spora.

Podsetićemo još jednom, jer kod nas postoji zabluda je da poreska obaveza stanodavca na prihode od izdavanja stanova zavisi od toga da li je potpisan ugovor ili ne. Bez obzira da li imate potpisan ugovor, ako ste stan izdali i uzimate stanarinu vi ste u obavezi da platite porez, a ovaj dokument je samo dogovor stavljen na papir i služi kao zaštita obe strane u slučaju spora.

Po sistemu „čist račun, duga ljubav“, ugovor o zakupu u startu će možda i sprečiti pojavu problema kad jednog dana podstanar želi da se iseli ili vlasnik želi da se zaštiti od nesavesnih podstanara.

Sve što je dogovoreno – na papir

Potpisivanje ugovora između podstanara i stanodavca je potrebno jer se čitav zakupni odnos reguliše putem tog ugovora. To je onda dokument koji će se koristiti u slučaju bilo kakvog spora i većeg odstupanja od onog što je prilikom zakupa dogovoreno.

U ugovor se unose prava i obaveze zakupnih strana i bitni podaci o stanu, koji je predmet zakupa. Na primer, tu piše i vreme trajanja zakupa, visina i način plaćanja zakupnine i računa. Navedeno je i koji su to slučajevi zakonitog prestanka zakupa i postupak stranaka, u toj situaciji, dužina otkaznog roka.

Otkazni rok je, za one koji to nisu znali, regulisan zakonom - stanodavac mora da da pismeni otkaz podstanaru, sa rokom od 90 dana, a u zimskom periodu, od 1. decembra do kraja februara, on iznosi 120 dana. Otkazni rok počinje da teče sledećeg dana, od dana uručenja tog pisma podstanaru. Pismeno se šalje preko Pošte, uz PTT povratnicu, da bi vlasnik stana znao kad je podstanar primio pismo.

Sa druge strane, podstanar daje „otkaz“, odnosno otkazuje zakup stanodavcu, sa rokom od 30 dana.

Poslednja linija zaštite

Potpisivanjem ugovora, obe strane lakše ostvaruju svoja prava, ako je potrebno i na kraju svega – i pred nadležnim sudom. Ako ste potpisali ugovor, imate mogućnost da u slučaju spora, priložite i taj primerak ugovora, jer je to pisani dokaz o uslovima, pravima i obavezama u poslovnom odnosu. Jer zakup stana je svakako poslovni odnos dve strane.

Svi koji su ikad bili podstanari, znaju da ima i te kako nezgodnih vlasnika stanova, a ima i veoma neodgovornih podstanara. Ugovor o zakupu nekretnine je ono što političari često nazivaju „garant mira“.

Evo konkretnog primera. Ako podstanari oštete stan, iznesu delove nameštaja, ne plate račune ili na drugi način bitno odstupe od dogovora, vlasnik je ugovorom zaštićen i može da tuži.

Sa druge strane, ako se desi da podstanar hoće da napusti stan u roku kraćem od 30 dana, to je trenutak kad vlasnik stana, a opet na osnovu ugovora, treba da ga podseti na njegovu zakonsku obavezu. Može da zahteva od podstanara da stanuje do isteka zakonskog roka ili da bar plati kiriju i račune za taj mesec. Ako neće – vlasnik ima mogućnost da podnese tužbu pred nadležnim sudom. Osnov su dugovanje i naknada štete.

Može i bez suda, ako je vlasnik naplatio depozit od stanara. U ovakvom slučaju nije dužan da taj novac vrati. Podrazumeva se da je i ovaj uslov jasno naveden u ugovoru. Zato je dobro i za stanodavca da naplaćuje depozit, a ne nekoliko zakupnina unapred, da se pridržava zakonske obaveze, o pismenom ugovoru itd.

Ugovor se ne mora overiti kod notara, već je dovoljno da ga potpišu dva svedoka sa obaveznim upisom JMBG iz ličnih karata i on će imati pravnu snagu kao i da je overen.

Zapisnik o primopredaji – prateći dokument

Ugovor o zakupu nekretnine, potrebno je da prati i odgovarajući zapisnik o primopredaji. I to je način da se još bolje zaštitite od problema, jer ni gazda ni stanar ne mogu da tvrde da je neki predmet nestao iz stana.

U Zapisniku o primopredaji navedite sve nedostatke koje vidite u stanu, pre svega oštećenja na nameštaju, ali i svim ostalim stvarima i uređajima. Najbolje je da vlasnik stana prođe s vama kroz ceo proces, kako se kasnije ne biste ubeđivali da je nešto nestalo, pokvareno, oštećeno... Zato se nemojte ustručavati, već detaljno pogledajte i u kakvom se stanju nalazi stan, posebno uređaji, stolarija, parket, zidovi...

Pravilo je i za zapisnik da taj dokument overite u sudu ili opštini, a ako stanodavac to odbije, onda je, kao i kod ugovora, dovoljan potpis dva punoletna lica.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar