U Kragujevcu više od 9.000 nezakonito izgradjenih objekata

Od početka primene novog Zakona o ozakonjenju krajem novembra prošle godine na području 7 kragujevačkih naselja popisano je više od 9.000 nezakonito izgradjenih objekata.

Sami gradjani podneli su više od 1.000 prijava za legalizaciju.

Do sada je izdato oko 150 rešenja za ozakonjenje po novom Zakonu, a u pitanju su zahtevi koji su podneti pre primene novog propisa.

Postupak legalizacije je u toku za više od 300 objekata.

Jedini trošak prema lokalnoj samoupravi za ozakonjenje je taksa.

Za stambene objekte do 100 kvadrata plaća se 5.000 dinara, do 200 kvadrata 15.000 dinara, odnosno do 300 kvadrata 20.000 dinara ili 50.000 dinara za ozakonjenje porodičnih stambenih objekata i stanova od preko 300 kvadrata.

Kada se donese rešenje o ozakonjenju, vrši se upis objekta u katastar bez naknade.

Legalizaciji po novim propisima podležu i objekti koji su po takozvanom Veljinom zakonu iz 2013. godine katastarski legalizovani.

U ovom slučaju rok za podnošenje zahteva za legalizaciju ističe 27. maja ove godine.

Procenjuje se da na području Kragujevca ima oko 70.000 nelegalno izgradjenih objekata, ali broj nije konačan jer divlja gradnja ne jenjava.

Lokalna samouprava ima interes da ozakoni takve objekte, pošto 70 odsto od uplaćene takse za legalizaciju ide u gradsku kasu.

S druge strane, dobila bi se verodostojna evidencija o kvadraturi za obavezu plaćanja poreza na imovinu.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar