Posts Tagged ‘Službeni glasnik RS’

POPUST Manje tarife za usluge notara, predugovor “gratis”16 Dec

Član Nadzornog odbora Javnobeležničke komore Srbije Srbislav Cvejić izjavio je danas da su tarife za usluge notara u postupku izmene i da će biti umanjene. - Tarifa će biti umanjena za nagradu za predugovor kada se kod istog javnog beležnika na osnovu predugovora sačini i ugovor, kao i za sastavljanje ...

Pročitajte ceo tekst »

Ugovore o prometu nepokretnosti mogu da sačinjavaju i advokati i građani31 Oct

Izmenama Zakona o javnom beležništvu koje su, 30. oktobra 2014. godine, usvojene u Vladi, biće omogućeno da, pored javnih beležnika, ugovore o prometu nepokretnosti sačinjavaju i advokati i građani, uz solemnizaciju kod javnog beležnika. To znači da se ugovori o prometu nepokretnosti mogu sačinjavati ...

Pročitajte ceo tekst »

Počinje prinudna naplata za 100.000 dužnika za struju21 Aug

Privredno društvo "EPS Snabdevanje" pokrenulo je postupak prinudne naplate prema svim dužnicima iz kategorije domaćinstava koji imaju dug za utrošenu električnu energiju zaključno sa novembrom 2013. Privredno društvo "EPS Snabdevanje" pokrenulo je postupak prinudne naplate prema svim dužnicima ...

Pročitajte ceo tekst »