Ugovore o prometu nepokretnosti mogu da sačinjavaju i advokati i građani

Izmenama Zakona o javnom beležništvu koje su, 30. oktobra 2014. godine, usvojene u Vladi, biće omogućeno da, pored javnih beležnika, ugovore o prometu nepokretnosti sačinjavaju i advokati i građani, uz solemnizaciju kod javnog beležnika.

To znači da se ugovori o prometu nepokretnosti mogu sačinjavati i u pismenom obliku, ali će biti neophodno da prođu postupak solemnizacije, odnosno provere i overe, kod javnog beležnika.

Izuzetak su ugovori o prometu nepokretnosti za poslovno nesposobna lica, odnosno ta forma ugovora može biti sačinjena jedino kod javnog beležnika.

Ove zakonske izmene kao i izmene Zakona o prometu nepokretnosti, čiji je predlog Vlada usvojila, biće razmatrane po hitnoj proceduri u skupštini Srbije i trebalo bi da stupe na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar