Posts Tagged ‘Republička uprava javnih prihoda’

Pristižu rešenja za porez na imovinu građana11 Aug

Tržišna cena kvadratnog metra prvu zonu iznosi 100. 000 dinara, za drugu 88. 000 dinara, za treću i četvrtu 44. 000 a za petu 36 000 dinara (Dejan Mandić) Nešto kasnije, nego što je to bilo uobičajeno, na adrese naših sugrađana , poreskih obveznika, ovih dana su počela da pristižu rešenja ...

Pročitajte ceo tekst »

Porez na imovinu09 May

Porez na imovinu između ostalog plaća se i na pravo svojine na nepokretnosti. Obveznik poreza na imovinu na pravo svojine na nepokretnostima je pravno i fizičko lice koje je imalac tih prava na nepokretnosti koje se nalaze na teritoriji Republike Srbije. Porez na imovinu je trajnog karaktera, njegova ...

Pročitajte ceo tekst »