Stanovi se sve više kupuju za dinare

Za poslednja tri meseca protekle godine banke su u Srbiji odobrile ukupno 20,7 milijardi dinara novih stambenih zajmova, čime je nastavljen oporavak stambenog kreditiranja, pokazuju analize Narodne banke Srbije. Iako su ti krediti i dalje pretežno u deviznom znaku, u poslednjem kvartalu 2017. godine zabeležen je značajan rast i realizacija dinarskih stambenih kredita, s rokom dospeća od 15 godina, po stopi od 4,9 odsto. Dosad je realizovano 1,3 milijarde zajmova u našoj valuti.

- Zahvaljujući postignutoj makroekonomskoj stabilnosti, a pre svega niskoj i stabilnoj inflaciji, tokom 2016. godine u ponudu banaka uključeni su, a zatim i realizovani prvi stambeni krediti u dinarima sa rokom otplate do 30 godina - rečeno je u NBS. - Pritom, znatno ublažavanje monetarne politike Narodne banke Srbije, koje je omogućeno održavanjem inflacije na niskom i stabilnom nivou petu godinu zaredom, uticalo je na to da se ovi krediti odobravaju po kamatnoj stopi ispod pet odsto, što je donedavno bila kamatna stopa po kojoj su odobravani evroindeksirani stambeni krediti.

U NBS ističu da se krediti u dinarima odobravaju po kamatnoj stopi od 4,9 odsto. Promenljivi deo kamatne stope po kojoj su odobravani ovi krediti vezan je za referentnu kamatnu stopu na međubankarske pozajmice na dinarskom tržištu novca ročnosti od šest meseci - belibor 6M.

U centralnoj banci navode da je realizacija ovih zajmova ostvarena kod nekoliko banaka.

- Nismo u mogućnosti da navedemo o kojim bankama je reč, s obzirom na to da su ti podaci prema odredbama Zakona o zvaničnoj statistici poverljivi i mogu da se koriste isključivo u statističke svrhe - ističu u Narodnoj banci Srbije.

Iako kamatna stopa ispod pet odsto nije previsoka za dinarski stambeni kredit, bankari ističu da bi klijenti imali još povoljnije uslove ako bi izvori finansiranja u dinarima bili podjednako dugoročni kao što je to slučaj sa izvorima u evrima.

- Malo je izvora finansiranja u lokalnoj valuti, pa je za banku rizičnije da ima plasmane na duži rok, poput onog od 30 godina - objašnjavaju bankari. - Reper bankama mogu da budu državne hartije od vrednosti, koje Republika Srbija plasira na deset godina, uz prinos od 5 do 5,35 odsto. Dužih rokova dospeća na obveznice i zapise u dinarima - nema.

RAČUNICOM DO KVADRATA

Prema podacima banaka, prosečna cena stambenog kredita je 30.000 evra, što je, po trenutnom zvaničnom srednjem kursu, 3.547.800 dinara. Prema ovoj računici, za 1,3 milijarde dinara, koliko iznose odobreni stambeni zajmovi u domaćoj valuti, moglo je da se kupi, u proseku, 366 stanova i kuća.

Prema podacima Udruženja banaka Srbije, građani trenutno otplaćuju ukupno 383 milijarde dinara stambenih kredita.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar