Stan oprezno kupovati preko onlajn agencija

Iako su donošenjem Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti prevare svedene na najmanju moguću meru, stručnjaci ukazuju na to da ni u jednoj zemlji na svetu ta mogućnost nije apsolutno isključena.

Iako su donošenjem Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti prevare svedene na najmanju moguću meru, stručnjaci ukazuju na to da ni u jednoj zemlji na svetu ta mogućnost nije apsolutno isključena, i da se jedino obraćanjem registrovanoj agenciji ili grupaciji agencija za prodaju nepokretnosti ta mogućnost svodi za minimum.

Član Odbora Grupacije posrednika pri Privrednoj komori Srbije Vladimir Obradović kaže da je jedan od najsigurnijih načina za kupovinu stana da se kupac obrati agenciji ili nekoj od grupacija udruženih agencija.

– Jedna od njih je Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti u PКS-u – ističe Obradović. – Ima više od 150 članova i sarađuje s agencijama i institucijama koje su bitne za promet nepokretnosti, poput Кatastra, javnih beležnika i advokata. Grupacije prvenstveno imaju cilj da mogućnost bilo kakve prevare svedu na minimum.

Iako su poslednjih godina takvi slučajevi nešto ređi, zahvaljujući različitim zakonskim merama koje ograničavaju potencijalne prevarante i mogućnost prevare prilikom kupovine stana svode na najmanju meru, one se ipak, i dalje dešavaju.

Prilikom kupovine stana preko registrovane agencije za prodaju nepokretnosti kao posrednika, čija je registracija zakonski obavezna, kupac može biti siguran u to da neće biti prevaren i da njegova životna investicija neće biti zloupotrebljena na bilo koji način.

Obradović napominje i to da ni u jednoj zemlji na svetu mogućnost prevare nije apsolutno isključena, ali da se jedino obraćanjem registrovanoj agenciji i grupaciji agencija za prodaju nepokretnosti ta mogućnost svodi na minimum.

On navodi da čak ni individualno angažovanje advokata prilikom kupovine stana, bez posredovanja agencije, nije apsolutno sigurno jer su agencije za prodaju nepokretnosti po zakonu obavezne da sarađuju upravo s advokatima koji su specijalizovani za tu oblast.

Naplata štete od agencije

Donošenjem Zakona o posredovanju u prometu nepokretnosti 2015. godine, koji se primenjuje u punoj meri, klijentima je omogućeno da, ukoliko prilikom saradnje s nekom agencijom za prodaju nepokretnosti dođe do bilo kakvog vida prevare, od osiguranja naplate štetu koja im je načinjena.

Međutim, od 2015. godine takve prevare su svedene na nivo statističke greške pa su od tada zabeležena samo dva odštetna zahteva za naplatu osiguranja.Prevare prilikom kupovine stanova o kojima se govori i piše su različite – od onih prodaja koje se zasnivaju na falsifikovanoj dokumentaciji, preko prodaje stana s nerešenim vlasničkim pitanjem ili duple prodaje stanova, na primer promenom broja stana.

Najbolji način da kupci mogućnost za neku od ovih prevara svedu na najmanju moguću meru je upravo angažovanje agencije, navode u PКS-u.

Ukoliko se kupac ipak odluči da u proces kupovine stana krene sam, bez angažovanja registrovane agencije za prodaju nepokretnosti, znatno povećava rizik da bude prevaren, prvenstveno zbog neznanja, ističu u PКS-u.

Na tržištu su se u poslednje vreme pojavile specifične onlajn registrovane agencije za prodaju nepokretnosti.

Takve agencije jesu registrovane, ali Obradović ističe da se onlajn agencije razlikuju po nedostatku direktnog kontakta s kupcem, što je veoma bitno.

Grupacija posrednika u prometu nepokretnosti pri Privrednoj komori Srbije posebno skreće pažnju na oprez pri angažovanju onlajn agencija jer se one bave isključivo povezivanjem prodavca i kupca nekretnine, ali ne i detaljnim proveravanjem papirologije i dokumentacije, koja je najčešće i najpogodnije tlo za bilo kakvu prevaru.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar