STAMBENI KREDITI U DINARIMA SVE POVOLJNIJI: Promene koje će obradovati građane

Očekuje se pojeftinjenje dinarskih kredita, a shodno tome rate bi mogle biti niže za nekoliko stotina dinara. Kod stambenih kredita kamate će se sa prosečnih 6,5 odsto spustiti na oko 5,5 odsto.

Iako bankari ne žele da prognoziraju u kojoj meri će pozjamice u domaćoj valuti pojeftiniti, saglasni su u procenama MMF-a da će do toga doći. Naime, predstavnici MMF-a naglasili su da će smanjenje ciljne inflacije NBS u 2017. kao posledicu imati snižavanje kamatnih stopa.

- Smanjenje ciljne inflacije pomoći će da se dodatno snize kamatne stope i podstakne korišćenje dinara u ekonomiji Srbije - istakli su u MMF-u.

Prema rečima banakara možemo očekivati da će kamate gotovinskih kredita u dinarima biti niže za jedan do maksimalno dva odsto. To bi značilo da će kamatne stope koje se sada kreću od 10 do 17 odsto godišnje pasti na osam do 15 odsto.

Kada su u pitanju stambeni dinarski krediti, kojih još uvek nema mnogo na tržištu, kamate će se sa prosečnih 6,5 odsto spustiti na 5,5% odsto.

Primera radi, za gotovinski kredit od 500.000 dinara koji se otplaćuje 72 meseca, mesečna rata od 9.200 spustiće se na oko 8.700 dinara. Kada se pogleda iznos otplate duga banci, razlika je mnogo jasnija. Tako u prvom slučaju korisnik kredita vraća 662.400, a po povoljnijoj kamati 626.760, što je za oko 35.600 dinara manje (oko 290 evra)

U Narodnoj banci Srbije očejuju porast dinarizacije.

- Za očekivati je da već prisutne i najavljene banakrske ponude u pogledu stambenog kreditiranja u dinarima, uz kamatnu stopu od oko pet odsto, dobiju na značaju i time doprinesu povećanju stepena dinarizacije - ističu u Narodnoj banci Srbije.

Pošaljite/sačuvajte link ka ovom tekstu:

Ostavi komentar